Naše zjištění
26. 11. 2008

Rozhodování nevoličů v říjnových krajských volbách

Čtvrtina nevoličů ke krajským volbám nešla ze zásady či ze zvyku, asi pětina byla rozhodnuta několik měsíců dopředu, další téměř pětina měsíc před volbami. Více než třetina (37 %) nevoličů se však rozhodla až v průběhu posledního týdne. Mezi důvody neúčasti dominuje obecné znechucení z politiky, které je typické zejména pro ty nevoliče, kteří se rozhodovali alespoň měsíc před volbami.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 11/2008

VÍCE NEŽ TŘETINA LIDÍ, KTEŘÍ NEVOLILI DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV, SE O SVÉ NEÚČASTI ROZHODLA AŽ BĚHEM POSLEDNÍHO TÝDNE.

NEJSILNĚJŠÍM DŮVODEM NEÚČASTI BYLO OBECNÉ ZNECHUCENÍ Z POLITIKY.

Čtvrtina nevoličů ke krajským volbám nešla ze zásady či ze zvyku, asi pětina byla rozhodnuta několik měsíců dopředu, další téměř pětina měsíc před volbami. Více než třetina (37 %) nevoličů se však rozhodla až v průběhu posledního týdne. Mezi důvody neúčasti dominuje obecné znechucení z politiky, které je typické zejména pro ty nevoliče, kteří se rozhodovali alespoň měsíc před volbami. Ti lidé, kteří se pro neúčast rozhodli v posledním předvolebním týdnu nebo přímo v den voleb, nejčastěji tvrdí, že nevolili, protože se nacházeli mimo své bydliště.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. října – 7. listopadu 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1275 respondentů, mimo Prahu 1123 lidí.

Účast v krajských volbách byla sice letos výrazně vyšší než před čtyřmi roky ale i tak se značná část veřejnosti voleb neúčastnila. Kdy se nevoliči rozhodovali, že k volbám nepůjdou?

Čtvrtina měla jasno dávno – jsou to lidé, kteří nechodí k žádným volbám. Přibližně pětina nevoličů se rozhodla několik měsíců před dnem voleb, další necelá pětina asi měsíc před volbami. Více než třetina (37 %) lidí, kteří k volbám nešli, se však rozhodla až během posledního týdne, příp. i ve dnech voleb.

„Kdy jste se definitivně rozhodl(a), že k volbám nepůjdete?“

Pramen: STEM, Trendy 11/2008, 1123 respondentů starších 18 let mimo Prahu

Co bylo pro rozhodování nevoličů nejdůležitější? Silnými motivy bylo zejména obecné znechucení z politiky (29 %), nezájem o volby (15 %) a nedostatečný výběr („nebylo koho rozumného volit“ – 10 %). K nim přistupovala neúčast ze zásady („nechodí k žádným volbám“) a zejména „situační faktor“ neúčasti v bydlišti ve dnech voleb (20 %), který však v sobě jistě alespoň zčásti skrývá přinejmenším vlažný postoj k volbám.

„Můžete nám říci, proč jste se voleb do krajského zastupitelstva nezúčastnil(a)?“

Pramen: STEM, Trendy 11/2008, 1123 respondentů starších 18 let mimo Prahu

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
krajské volby, nevoliči