Rozhodování nevoličů v říjnových krajských volbách

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 11/2008

VÍCE NEŽ TŘETINA LIDÍ, KTEŘÍ NEVOLILI DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV, SE O SVÉ NEÚČASTI ROZHODLA AŽ BĚHEM POSLEDNÍHO TÝDNE.

NEJSILNĚJŠÍM DŮVODEM NEÚČASTI BYLO OBECNÉ ZNECHUCENÍ Z POLITIKY.

Čtvrtina nevoličů ke krajským volbám nešla ze zásady či ze zvyku, asi pětina byla rozhodnuta několik měsíců dopředu, další téměř pětina měsíc před volbami. Více než třetina (37 %) nevoličů se však rozhodla až v průběhu posledního týdne. Mezi důvody neúčasti dominuje obecné znechucení z politiky, které je typické zejména pro ty nevoliče, kteří se rozhodovali alespoň měsíc před volbami. Ti lidé, kteří se pro neúčast rozhodli v posledním předvolebním týdnu nebo přímo v den voleb, nejčastěji tvrdí, že nevolili, protože se nacházeli mimo své bydliště.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. října – 7. listopadu 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1275 respondentů, mimo Prahu 1123 lidí.

Účast v krajských volbách byla sice letos výrazně vyšší než před čtyřmi roky ale i tak se značná část veřejnosti voleb neúčastnila. Kdy se nevoliči rozhodovali, že k volbám nepůjdou?

Čtvrtina měla jasno dávno – jsou to lidé, kteří nechodí k žádným volbám. Přibližně pětina nevoličů se rozhodla několik měsíců před dnem voleb, další necelá pětina asi měsíc před volbami. Více než třetina (37 %) lidí, kteří k volbám nešli, se však rozhodla až během posledního týdne, příp. i ve dnech voleb.

„Kdy jste se definitivně rozhodl(a), že k volbám nepůjdete?“

Pramen: STEM, Trendy 11/2008, 1123 respondentů starších 18 let mimo Prahu

Co bylo pro rozhodování nevoličů nejdůležitější? Silnými motivy bylo zejména obecné znechucení z politiky (29 %), nezájem o volby (15 %) a nedostatečný výběr („nebylo koho rozumného volit“ – 10 %). K nim přistupovala neúčast ze zásady („nechodí k žádným volbám“) a zejména „situační faktor“ neúčasti v bydlišti ve dnech voleb (20 %), který však v sobě jistě alespoň zčásti skrývá přinejmenším vlažný postoj k volbám.

„Můžete nám říci, proč jste se voleb do krajského zastupitelstva nezúčastnil(a)?“

Pramen: STEM, Trendy 11/2008, 1123 respondentů starších 18 let mimo Prahu

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text