Naše zjištění
18. 2. 2005

Rozdíly mezi kraji se zvětšují a jsou spíše výsledkem posledních deseti let

Do rozvojových možností krajů se promítají nejen změny posledních let, zejména pravomoci, které získávají od roku 2000 nové krajské samosprávy, ale také odlišné historické podmínky, tradice jednotlivých krajů a celkové makroekonomické procesy vývoje naší země.

INFORMACE Z VÝZKUM TRENDY 10/2003

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET

Zpráva vychází z dat, které sesbírala společnost STEM v říjnu 2003. Výzkumný vzorek o velikosti 1 775 respondentů reprezentuje populaci České republiky starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

 

Vývoj rozdílů mezi kraji

Do rozvojových možností krajů se promítají nejen změny posledních let, zejména pravomoci, které získávají od roku 2000 nové krajské samosprávy, ale také odlišné historické podmínky, tradice jednotlivých krajů a celkové makroekonomické procesy vývoje naší země.

Společnost STEM se problematikou krajů dlouhodobě zabývá a sleduje názory občanů na dynamický přerod územní správy směrem od centrální vlády ke krajům. Občané České republiky ve výzkumu hodnotili, zda se rozdíly mezi kraji po roce 1989 zmenšují, zvětšují či zůstávají stejné.

Polovina občanů České republiky si myslí, že vývoj po roce 1989 zvětšuje rozdíly mezi kraji. O něco méně lidí (40 %) si myslí, že rozdíly mezi kraji zůstávají stejné. Pouze malá část (10 %) občanů si myslí, že se rozdíly zmenšují.

Pramen: STEM, Trendy 10/2003, 1 775 respondentů

Odpovědi na tuto otázku jsou ovlivněny politickými postoji dotázaných. Zejména příznivci KSČM zdůrazňují zvětšující se rozdíly mezi kraji. Naproti tomu u příznivců KDU-ČSL, ODS a ČSSD vidíme vyšší podíl neutrálních odpovědí.

Pramen: STEM, Trendy 10/2003, 1 775 respondentů

Názory občanů jsou diferencovány podle dosaženého vzdělání. Lidé se základním vzděláním si mnohem častěji myslí, že rozdíly mezi kraji zůstávají stejné. U lidí s vyšším vzděláním naopak převažuje názor, že se rozdíly mezi kraji zvětšují.

Pramen: STEM, Trendy 10/2003, 1 775 respondentů

Významné rozdíly v odpovědích se ukázaly s ohledem na zajištění domácnosti respondentů. U lidí žijících v průměrně nebo špatně zajištěné domácnosti výrazně převažuje názor, že se rozdíly mezi kraji zvětšují. U lidí, jejichž domácnosti jsou lépe zajištěny, je tento názor sice také nejvíce zastoupen, nicméně výrazně přibývá těch, kteří tvrdí, že se rozdíly mezi kraji zmenšují.

Pramen: STEM, Trendy 10/2003, 1 775 respondentů

Původ rozdílů mezi kraji

Výzkum zkoumal také názory na původ rozdílů mezi kraji. Občané se měli vyjádřit, zda mají rozdíly svůj původ spíše v dávnější historii a jsou důsledkem čtyřicetileté totalitní správy země, anebo souvisí spíše s posledním desetiletím, a tedy i novým krajským uspořádáním.

Česká veřejnost je v názorech na tuto otázku rozdělena na dva přibližně stejné tábory. O něco více lidí (55 %) míní, že jsou rozdíly mezi kraji spíše výsledkem posledních deseti let. Menší část občanů (45 %) považuje rozdíly za důsledek dávnější historie.

Pramen: STEM, Trendy 10/2003, 1 775 respondentů

I odpovědi na tuto otázku jsou poznamenány politickou orientací dotázaných. Voliči levicových stran, zejména příznivci KSČM, považují rozdíly mezi kraji za výsledek posledních deseti let. Příznivci KDU-ČSL mají opačný názor a původ rozdílů vidí v dávnější historii. Příznivci ODS jsou rozděleni na dva stejně početné tábory.

 

Pramen: STEM, Trendy 10/2003, 1 775 respondentů

Výrazné rozdíly v odpovědích vidíme u jednotlivých vzdělanostních skupin obyvatel. Zatímco lidé se základním vzděláním jsou ve svých názorech rozděleni na dvě poloviny, lidé se středoškolským vzděláním vidí rozdíly spíše v posledních deseti letech a lidé s vysokoškolským vzděláním jsou spíše nakloněni odpovědi, že rozdíly v krajích jsou výsledkem dávnější historie.

Pramen: STEM, Trendy 10/2003, 1 775 respondentů

Ekonomická situace domácností také ovlivňuje názory občanů na tuto otázku. Lidé, kteří mají pocit, že je jich domácnost hůře zajištěna, mají tendenci hledat příčiny rozdílů mezi kraji spíše v posledních deseti letech.

Pramen: STEM, Trendy 10/2003, 1 775 respondentů

Lidé, kteří si myslí, že se rozdíly mezi kraji zvětšují, častěji spatřují příčinu problémů v posledních deseti letech. Naopak lidé, kteří si myslí, že rozdíly mezi kraji zůstávají stejné nebo se zmenšují, častěji vidí původ rozdílů mezi kraji v dávnější historii.

Pramen: STEM, Trendy 10/2003, 1 775 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
kraj