Naše zjištění
2. 7. 2015

Rozdělení rolí v české rodině

Více než polovina české veřejnosti (58 %) vyjadřuje nesouhlas s tradičním rozdělením rolí v rodině, kdy muž má na starosti finanční zajištění rodiny a žena péči o domácnost. Názor na to, zda práce v domácnosti může přinášet stejné uspokojení jako práce v zaměstnání, veřejnost dlouhodobě rozděluje na dva zhruba vyrovnané tábory.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/2015

vydáno dne 2. 7. 2015

ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ

Více než polovina české veřejnosti (58 %) vyjadřuje nesouhlas s tradičním rozdělením rolí v rodině, kdy muž má na starosti finanční zajištění rodiny a žena péči o domácnost. Názor na to, zda práce v domácnosti může přinášet stejné uspokojení jako práce v zaměstnání, veřejnost dlouhodobě rozděluje na dva zhruba vyrovnané tábory. Podle mírně nadpoloviční většiny občanů (53 %) neplatí, že pro výchovu dětí je matka důležitější než otec. Nesouhlas s dominantní rolí matky při výchově dětí je aktuálně významně vyšší než v předchozích šetřeních.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 19. až 29. května 2015. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1065 respondentů.

V květnovém průzkumu STEM bylo několik otázek věnováno názorům občanů na manželství, rodinu a role muže a ženy v rodině. Díky více než dvacetileté výzkumné sérii TRENDY je možné sledovat, zda se ve společnosti tyto názory mění.

Tradiční stereotyp v rozdělení rolí muže a ženy v rodině, který muži určoval finanční zajištění rodiny a ženě péči o domácnost, ještě v polovině 90. let rozděloval českou veřejnost. Mírně nadpoloviční většina s tímto stereotypem souhlasila, necelá polovina jej odmítala. Z aktuálního výzkumu vyplývá, že česká veřejnost již od tohoto stereotypu upouští, nyní v populaci převažuje odmítavý postoj. Přesto s tradičním rozdělením rolí muže a ženy stále ještě souhlasí dvě pětiny občanů.

„Muž má vydělávat peníze a žena se má starat o domácnost.“

Pramen: STEM, Trendy 1996/9, 2000/5, 2015/5

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
rodina