Naše zjištění
28. 12. 2012

Rozdělení Československa

Rozdělení Československa považuje za dobré rozhodnutí 37 % a za špatné 36 % občanů, 27 % neví. Pozitivní hodnocení vyjadřují častěji lidé mladší, s vyšším vzděláním a příznivci pravicových stran. Podstatná část těch, kteří dnes rozdělení federace vnímají negativně, patří mezi ty, kteří před 20 lety byli proti, ale dnes jsou s vytvořením samostatných států smířeni.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2012

VYDÁNO DNE 28. 12. 2012

ROZDĚLENÍ ČESKOSLOVENSKA: PŮL PRO, PŮL PROTI

Rozdělení Československa považuje za dobré rozhodnutí 37 % a za špatné 36 % občanů, 27 % neví. Pozitivní hodnocení vyjadřují častěji lidé mladší, s vyšším vzděláním a příznivci pravicových stran. Podstatná část těch, kteří dnes rozdělení federace vnímají negativně, patří mezi ty, kteří před 20 lety byli proti, ale dnes jsou s vytvořením samostatných států smířeni.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. až 7. prosince 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1074 respondentů.

Ve svém prosincovém výzkumu se STEM mj. věnoval i názorům občanů na rozdělení Československa, ke kterému došlo před dvaceti lety. Z výsledků vyplývá, že podíl lidí, kteří pokládají rozdělení federace za dobré rozhodnutí, je stejný, jako podíl lidí, kteří rozdělení pokládají za rozhodnutí špatné. Přibližně čtvrtina občanů neví, jak by tuto událost zhodnotila.

„Prvního ledna 1993 došlo k rozdělení Československa na dva samostatné státy. Vy osobně dnes hodnotíte rozdělení česko-slovenské federace jako dobré nebo špatné rozhodnutí?“

Pramen: STEM, Trendy 12/2012, 1074 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
Československo, názor veřejnosti, rozdělení