Naše zjištění
23. 5. 2008

Roste nespokojenost s výší důchodů a současným důchodovým systémem

Naprostá většina veřejnosti považuje dnes starobní důchody vyplácené u nás za nepřiměřené (81 %) a nedostatečné k pokrytí základních potřeb důchodců (72 %). Čtyři z pěti obyvatel (80 %) se domnívají, že současný důchodový systém neumožňuje prožít důstojné stáří. Hodnocení výše starobních důchodů a důchodového systému závisí především na věku, materiálním zajištění domácností a na politických preferencích občanů.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2008

ROSTE NESPOKOJENOST S VÝŠÍ DŮCHODŮ A SOUČASNÝM DŮCHODOVÝM SYSTÉMEM

Naprostá většina veřejnosti považuje dnes starobní důchody vyplácené u nás za nepřiměřené (81 %) a nedostatečné k pokrytí základních potřeb důchodců (72 %). Čtyři z pěti obyvatel (80 %) se domnívají, že současný důchodový systém neumožňuje prožít důstojné stáří. Hodnocení výše starobních důchodů a důchodového systému závisí především na věku, materiálním zajištění domácností a na politických preferencích občanů.

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM. Uskutečnil se ve dnech 30. 4. – 10. 5. 2008 na souboru 1217 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

Společnost STEM se v letošním květnovém výzkumu již tradičně zabývala problematikou starobních důchodů a důchodového systému. Výsledky poukazují na vysokou nespokojenost veřejnosti se současným stavem důchodů: podle více než čtyř pětin lidí nejsou současné důchody vyplácené starým lidem přiměřené a systém důchodového zabezpečení neumožňuje důstojné stáří. Bezmála tři čtvrtiny občanů (72 %) jsou navíc přesvědčeny o tom, že průměrný starobní důchod nepokryje základní potřeby českých důchodců.

Pokud se zaměříme pouze na odpovědi lidí, kterých se tyto otázky bezprostředně týkají – tedy na starobní důchodce – rozložení odpovědí je ještě kritičtější: 92 % důchodců tvrdí, že současné důchody nejsou přiměřené, téměř 90 % důchodců má za to, že dnešní systém důchodového zabezpečení jim neumožňuje strávit důstojné stáří, a čtyři pětiny penzistů tvrdí, že průměrný starobní důchod nestačí na pokrytí základních potřeb důchodců.

Pramen: STEM, Trendy 2008/05, 1217 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
důchodci, Reforma důchodů