Naše zjištění
27. 1. 2017

Rok 2016 lidé celkově hodnotí pozitivně a se svým životem jsou většinou spokojeni

Více než tři čtvrtiny českých občanů (78 %) jsou v současné době spokojeny se svým životem. Rok 2016 za osobní úspěch považuje dvoutřetinová většina lidí (69 %). Více než polovina populace (53 %) hodnotí uplynulý rok jako úspěšný z celospolečenského hlediska.

Více než tři čtvrtiny českých občanů (78 %) jsou v současné době spokojeny se svým životem. Rok 2016 za osobní úspěch považuje dvoutřetinová většina lidí (69 %). Více než polovina populace (53 %) hodnotí uplynulý rok jako úspěšný z celospolečenského hlediska. K těmto pozitivním zjištěním se přidává další zjištění průzkumu, že polovina lidí hodnotí minulý rok pozitivními charakteristikami (vše jde, jak má, vyrovnanost, vše se daří, štěstí). Negativní pocity převládají u třetiny občanů. Oproti loňskému roku se nálada ve společnosti významně proměnila, podíl pozitivních emocí se zvýšil o 10 % a negativních snížil o 12 %.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 11. až 23. ledna 2017. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1048 respondentů.

Začátek roku je často spojen s bilancováním a hodnocením roku uplynulého. STEM se již od roku 1994 pravidelně v lednovém průzkumu lidí ptá, jak jsou celkově spokojeni se svým životem a jak hodnotí uplynulý rok z osobního hlediska i z hlediska vývoje ve společnosti.

Podle aktuálního průzkumu jsou se svým životem spokojeny více než tři čtvrtiny občanů. Při zpětném pohledu na rok 2016 považuje více než dvoutřetinová většina dotázaných tento rok za osobní úspěch. V hodnocení stavu společnosti již lidé nejsou tak pozitivní. Přesto si více než polovina občanů si myslí, že rok 2016 přinesl úspěch v rozvoji společnosti. V hodnocení posílení spravedlnosti ve společnosti jsou lidé ještě zdrženlivější, téměř tři čtvrtiny se nedomnívají, že minulý rok přinesl více spravedlnosti.

Spokojenost se životem a hodnocení uplynulého roku

Pramen: STEM, Trendy 2017/1, 1048 respondentů

Osobní spokojenost se životem a uplynulým rokem se podle aktuálního průzkumu drží na vysokých hodnotách. Od ledna 2015 tedy pozorujeme mírné postupné posilování optimismu. Dokonce v případě osobní spokojenosti se životem aktuální průzkum ukazuje v dlouhodobé časové řadě STEM od roku 1994 historické maximum.

Podobně i hodnocení stavu společnosti se od roku 2015 zlepšuje. Hodnocení spravedlnosti ve společnosti je v posledních letech celkem stabilní kolem 30% hranice.

Zdá se, že období negativních hodnocení (především při pohledu na dění ve společnosti) charakteristické pro roky 2010 až 2014 je již definitivně uzavřeno.

Pramen: STEM, Trendy 1994-2017

Vyšší míru spokojenosti se svým životem a uplynulým rokem zjišťujeme mezi lidmi mladšími, s vyšším vzděláním a lidmi s dobrým materiálním zázemím a příznivci pravicových nebo středových stran. Naopak méně často jsou spokojeni lidé starší 60 let, se základním vzděláním a z domácností v horší materiální situaci.

V názoru na vývoj společnosti v minulém roce se lidé z různých sociodemografických skupin významně neodlišují.

Pramen: STEM, Trendy 2017/1, 1048 respondentů starších 18 let

Pramen: STEM, Trendy 2017/1, 1048 respondentů starších 18 let

Rozvoj společnosti v roce 2016 nejčastěji pozitivně hodnotí příznivci vládních stran, ale i u sympatizantů opozice příznivá hodnocení převažují. Navíc v porovnání s předchozím rokem došlo u stoupenců ODS a KSČM k výraznějšímu nárůstu podílu kladných odpovědí než u příznivců ANO, ČSSD a KDU-ČSL.

Pramen: STEM, Trendy 2016/1, 2017/1

Součástí bilančního průzkumu STEM počátkem roku je i vyjádření emocí spjatých s právě skončeným rokem. Dotázaní mohou volit z celkem deseti nabízených variant. Z celkového pohledu na výsledky vyplývá, že u poloviny občanů (50 %) převládají při hodnocení roku 2016 pozitivní pocity. Tito lidé mají dojem, že vše jde, jak má, vše se daří, mají pocit vyrovnanosti či štěstí. Naopak negativní pocity jako obavy, neklid, bezmocnost či vztek převládají u třetiny lidí (33 %). V porovnání s průzkumem před rokem se podíl lidí pozitivně naladěných zvýšil o 10 procentních bodů a těch s negativními pocity naopak snížil o 12 %. Zbývající podíl dotázaných (17 %) cítí při hodnocení roku 2016 především únavu nebo nudu.

Nejčastěji volenou charakteristikou pro hodnocení minulého roku je „vše jde tak, jak má jít“ (23 %). V časové řadě jde o historické maximum tohoto hodnocení. Naopak pocit strachu, obav a nejistoty oslabil na 19 % a je na historickém minimu.

Pramen: STEM, Trendy 1995-2017

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
bilance roku, hodnocení uplynulého roku, vysvědčení společnosti