Naše zjištění
8. 2. 2002

Rok 2001? Nebylo to špatné, soudí veřejnost

Ztráta iluzí a nespokojenost s politickou scénou v letech 1996-1997 se výrazně projevily v hodnocení vývoje politiky a společnosti, osobní život příliš nezasáhly. Další dva roky (1998, 1999) by bylo možno charakterizovat spíše jako smíření se stavem než jako návrat optimismu. Rok 2000 však přinesl již zřetelné oživení a rok 2001 tuto tendenci jednoznačně podtrhl.

Informace z výzkumu Trendy 1/2002

Rok 2001?

Nebylo to špatné, soudí veřejnost

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 7.-13. ledna 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1652 občanů.

Na počátku nového roku mají občané v průzkumech STEM příležitost bilancovat uplynulý rok, a to na třech úrovních: osobní („Pokládáte uplynulý rok 2001 pro sebe osobně za úspěšný?“), rozvoje naší společnosti („Myslíte si, že rok 2001 přinesl úspěch v rozvoji celé naší společnosti?“), a konečně z hlediska spravedlnosti („Myslíte si, že změny v naší společnosti přinesly za poslední rok více spravedlnosti?“). K těmto třem hodnocením můžeme přičlenit ještě čtvrté – celkovou spokojenost se životem („Do jaké míry jste celkově spokojen(a) se svým životem?“).

Ztráta iluzí a nespokojenost s politickou scénou v letech 1996-1997 se sice výrazně projevily v hodnocení vývoje politiky a společnosti, ale do osobního života většiny lidí se promítly jen nepřímo, zprostředkovaně a poměrně slabě. Pokles důvěry ve zdárný vývoj nebyl provázen takovými otřesy, které by citelně oslabily celkovou spokojenost se životem. Zřetelně však v té době ubylo lidí, jimž se naplňovaly představy o tom, že nový režim přinese více spravedlnosti. Veřejnost na dění na politické scéně zejména citlivě zareagovala v hodnocení přínosu uplynulého roku pro rozvoj společnosti.

Další dva roky (1998, 1999) by bylo možno charakterizovat spíše jako smíření se stavem než jako návrat optimismu. Rok 2000 však přinesl již zřetelné oživení a rok 2001 tuto tendenci jednoznačně podtrhl. Nejlépe je to opět vidět na hodnocení přínosu toho roku pro rozvoj společnosti. Spokojenost s minulým rokem se od roku 1999 zvyšuje napříč všemi sociodemografickými skupinami i v táborech příznivců všech významných politických stran. Příznačné je, že od nástupu Zemanovy menšinové vlády hodnotí stoupenci ČSSD aktuální dění (či uplynulý rok, tedy další rok „vlastní“ vlády) příznivěji než například voliči KDU-ČSL nebo US, přestože v celkovém názoru na polistopadový vývoj jsou stoupenci KDU-ČSL a zvláště US více na straně změn po roce 1989 než sociální demokraté.

Pramen: STEM, Trendy 1994-2002

Pramen: STEM, Trendy 2000-2002, 4K – lidé, kteří jako volenou stranu uvádějí čtyřkoalici

 

  Pramen: STEM, Trendy 1/2002, 4K – lidé, kteří jako volenou stranu uvádějí čtyřkoalici

    Pramen: STEM, Trendy 1/2002

Pramen:  STEM, Trendy 1/2001

Pramen:  STEM, Trendy 1/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
osobní život, úspěch společnosti, vývoj společnosti