Naše zjištění
8. 11. 2006

Říjen – důvěra v soudy a kontrolní instituce

Společnost STEM pravidelně zjišťuje, jak česká populace důvěřuje soudním a kontrolním institucím. V letošním průzkumu uskutečněném v druhé polovině měsíce října byla zjišťována – stejně jako v minulých letech – důvěra občanů starších 18 let v následující soudní a kontrolní instituce: Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), úřad ombudsmana a Evropský soudní dvůr.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10-2/2006

 


NEJVYŠŠÍ SOUDNÍ A KONTROLNÍ INSTITUCE MAJÍ TRVALE VYSOKOU DŮVĚRU OBYVATEL ČR.

 


Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM. Uskutečnil se ve dnech 20.  – 27. 10. 2006 na souboru 1571 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.


Společnost STEM pravidelně zjišťuje, jak česká populace důvěřuje soudním a kontrolním institucím. V letošním průzkumu uskutečněném v druhé polovině měsíce října byla zjišťována – stejně jako v minulých letech – důvěra občanů starších 18 let v následující soudní a kontrolní instituce: Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), úřad ombudsmana
a Evropský soudní dvůr. Zkušenosti z výzkumů STEM dlouhodobě ukazují na vysokou důvěru obyvatel k nejvyšším soudním a kontrolním institucím a potvrzuje to i poslední výzkum. Relativně největší důvěru (bezmála tři čtvrtiny české dospělé populace) mají lidé v Nejvyšší soud, Ústavní soud a úřad ombudsmana. Nejvyšší kontrolní úřad a Evropský soudní dvůr požívají důvěru o něco nižší, přesto také poměrně vysokou (více než dvě třetiny lidí).

 


 


Pramen: STEM, TRENDY 2006/10-2, 1571 respondentů

 Vysoký kredit, který občané přisuzují nejvyšším soudním a kontrolním institucím České republiky, je patrný také v dlouhodobém pohledu. Ten ukazuje, že vysoká důvěra v tyto instituce je velice stabilní (Nejvyšší soud) nebo přes náhodnou rozkolísanost mírně posiluje (úřad ombudsmana, Ústavní soud), případně od roku 2005 mírně oslabuje (NKÚ).

 

Pramen: STEM, série TRENDY 2004 – 2006

  

Pramen: STEM, série TRENDY 1994 – 2006

 Pramen: STEM, série TRENDY 2001 – 2006

 

 

Pramen: STEM, série TRENDY 1999 – 2006

 

Za pozornost stojí také poměrně vysoká univerzalita názorů na důvěryhodnost nejvyšších kontrolních a soudních institucí, Evropský soudní dvůr z toho nevyjímaje. Na všechny výše jmenované soudní a kontrolní instituce shodně pohlížejí lidé všech věkových kategorií stejně tak jako občané bydlící ve velkých městech nebo na vesnicích.

 


Určité statisticky významné, avšak nijak dramatické rozdíly v hodnocení těchto institucí existují mezi muži a ženami, různě vzdělanými lidmi a lidmi zvyklými na různý materiální standard. Ukazuje se, že důvěra v soudní a kontrolní instituce je vyšší u žen (rozdíly se nejvýrazněji projevují při hodnocení Nejvyššího soudu a NKÚ, důvěra žen v tyto instituce je vyšší o 9, resp. 8 procentních bodů než důvěra mužů) a dále platí, že čím vyšší mají lidé vzdělání a čím lépe je jejich rodina majetkově zajištěna, tím je jejich důvěra vyšší.

 


Poměrně významné rozdíly v hodnocení kontrolních a soudních institucí jsou patrné
i v závislosti na stranických preferencích občanů. Vysoké důvěře se nejvyšší soudní a kontrolní instituce těší u stoupenců KDU-ČSL, ODS, Strany zelených i ČSSD. Přívrženci KSČM vyjadřují naproti tomu poněkud menší důvěru v tyto instituce. Vliv stranických sympatií se nejméně promítá do názorů na Nejvyšší kontrolní úřad a na úřad ombudsmana Otakara Motejla.

 

Pramen: STEM, TRENDY 2006/10-2, 1571 respondentů

 


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
instituce