Naše zjištění
28. 10. 2011

Řešení situace zadluženého Řecka

Téměř tři čtvrtiny občanů v první polovině října uvedly, že osobně nesouhlasí se způsobem, jakým EU přistupuje k Řecku. Zároveň ještě o něco vyšší podíl sdílí pocit, že řešení otázek kolem zadluženého Řecka v nejbližších dvou letech výrazně ovlivní i situaci v naší zemi. Tyto názory jsou sdíleny prakticky univerzálně – výrazně je neovlivňuje věk, vzdělání ani stranické preference.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2011

VYDÁNO DNE  28. 10. 2011

VĚTŠINA ČECHŮ NESOUHLASÍ S TÍM, JAK EVROPSKÁ UNIE PŘISTUPUJE K SITUACI ZADLUŽENÉHO ŘECKA.

Téměř tři čtvrtiny občanů v první polovině října uvedly, že osobně nesouhlasí se způsobem, jakým EU přistupuje k Řecku. Zároveň ještě o něco vyšší podíl sdílí pocit, že řešení otázek kolem zadluženého Řecka v nejbližších dvou letech výrazně ovlivní i situaci v naší zemi. Tyto názory jsou sdíleny prakticky univerzálně – výrazně je neovlivňuje věk, vzdělání ani stranické preference. Pokud vyhodnotíme zastoupení obou těchto názorů souhrnně, vyjde nám, že 61 % Čechů nesouhlasí se způsobem, jakým EU řeší řeckou krizi, a zároveň se obává výrazných dopadů tohoto řešení na situaci u nás. 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 7.-15. října 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1277 respondentů.

Už řadu měsíců se Evropská unie snaží vyřešit krizi Eurozóny, do značné míry způsobenou zadlužením Řecka. STEM se v říjnu t. r. ptal občanů, zda souhlasí se způsobem, jakým EU k situaci zadluženého Řecka přistupuje. (Výzkum proběhl ještě před summitem EU, který rozhodl o odpuštění poloviny řeckého dluhu.)

Výsledky ukazuji, že většina občanů ČR (téměř tři čtvrtiny – 73 %) se způsobem, jímž EU k Řecku přistupuje, nesouhlasí. Souhlas, a to převážně opatrný („spíše ano“), vyjadřuje zhruba čtvrtina (27 %) Čechů.

„Souhlasíte Vy osobně se způsobem, jakým Evropská unie přistupuje k situaci zadluženého Řecka?"

Pramen: STEM, Trendy 10/2011, 1277 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, mezinárodní politika