Naše zjištění
28. 1. 2010

Řešení hospodářské krize

Dvě třetiny občanů by při řešení dopadů finanční a hospodářské krize daly přednost opatřením, která by vedla zaměstnavatele k udržení a k tvorbě nových pracovních míst. Třetina občanů by spíše uvítala opatření k udržení životní úrovně obyvatel naší země. Podpora opatření k udržení a rozvoji zaměstnanosti zaznívá častěji od lidí s vysokoškolským vzděláním, od dobře majetkově zajištěných, od lidí politicky orientovaných napravo.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/2010

VYDÁNO DNE 28. 1. 2010

PŘI ŘEŠENÍ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE BY VĚTŠINA LIDÍ PREFEROVALA OPATŘENÍ K UDRŽENÍ ZAMĚSTNANOSTI A TVORBĚ NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST.

Dvě třetiny občanů by při řešení dopadů finanční a hospodářské krize daly přednost opatřením, která by vedla zaměstnavatele k udržení a k tvorbě nových pracovních míst. Třetina občanů by spíše uvítala opatření k udržení životní úrovně obyvatel naší země. Podpora opatření k udržení a rozvoji zaměstnanosti zaznívá častěji od lidí s vysokoškolským vzděláním, od dobře majetkově zajištěných, od lidí politicky orientovaných napravo. Řešit dopady současné krize udržením a tvorbou nových pracovních míst navrhují ve větší míře dále lidé, kteří pro naši zemi preferují tržní ekonomiku – buď s minimálními zásahy státu nebo takovou, kde má stát silné kontrolní pravomoci.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2. – 11. ledna 2010. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1297 respondentů.

V lednovém výzkumu se společnost STEM zaměřila mimo jiné na stále aktuální problém: jaký způsob řešení dopadů finanční a hospodářské krize by občané preferovali? Na výběr měli respondenti dvě varianty odpovědí: dopady současné krize řešit platbami a úlevami k udržení životní úrovně obyvatel nebo přijmout opatření, která přimějí zaměstnavatele udržet, ale i vytvářet nová pracovní místa. Dvě třetiny lidí by preferovaly druhý přístup – přijmout opatření k udržení a rozvoji zaměstnanosti. Stejnou otázku jsme lidem pokládali celkem třikrát v minulém roce a rozložení odpovědí je stále neměnné.

Pramen: STEM, Trendy 1/2010, 1297 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, hospodářská krize