Naše zjištění
22. 12. 2011

Religiozita a návštěvy kostelů o vánočních svátcích

Podíl lidí věřících v Boha se u nás za posledních patnáct let velmi pozvolna snižuje. V současnosti věří v Boha asi třetina dospělých osob. Mnohem menší podíl, řádově desetina lidí, však chodí víceméně pravidelně (aspoň jednou měsíčně) do kostela. V době Vánoc však do kostela přichází i část lidí, kteří věřící nejsou, tento vánoční zvyk se udržuje asi ve dvou pětinách rodin.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2011

VYDÁNO DNE 22. 12. 2011

V BOHA VĚŘÍ ASI TŘETINA ČECHŮ, NÁVŠTĚVA KOSTELA VŠAK PATŘÍ MEZI VÁNOČNÍ ZVYKY ASI 40 % POPULACE.

Podíl lidí věřících v Boha se u nás za posledních patnáct let velmi pozvolna snižuje. V současnosti věří v Boha asi třetina dospělých osob. Mnohem menší podíl, řádově desetina lidí, však chodí víceméně pravidelně (aspoň jednou měsíčně) do kostela. V době Vánoc však do kostela přichází i část lidí, kteří věřící nejsou, tento vánoční zvyk se udržuje asi ve dvou pětinách rodin. V moravských krajích je výrazně větší podíl věřících více než v českých krajích a je zde i častěji udržován vánoční zvyk chodit do kostela.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. až 9. prosince 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1227 respondentů.

Od počátku samostatného českého stát se STEM pravidelně lidí ptá, zda věří v Boha. V současnosti v Boha věří asi třetina lidí (13 % uvedlo, že určitě, pětina „spíše“). V porovnání s předchozími roky přibylo zásadových ateistů, je jich přes 40 %.

„Věříte Vy osobně v Boha?“

Pramen: STEM, Trendy 12/2011, 1227 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
religiozita