Naše zjištění
22. 12. 2010

Religiozita a návštěvy kostelů o vánočních svátcích

Podíl lidí věřících v Boha se u nás za posledních patnáct let snížil o 7 procentních bodů. V současnosti věří v Boha asi třetina dospělých osob a přibližně stejný podíl občanů patří podle svého přesvědčení k některé církvi. Mnohem menší podíl, řádově desetina lidí, však chodí aspoň jednou měsíčně do kostela.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2010

VYDÁNO DNE 22 12. 2010

V BOHA VĚŘÍ ASI TŘETINA ČECHŮ, PRAKTIKUJÍCÍCH VĚŘÍCÍCH JE VŠAK SOTVA DESETINA POPULACE.

Podíl lidí věřících v Boha se u nás za posledních patnáct let snížil o 7 procentních bodů. V současnosti věří v Boha asi třetina dospělých osob a přibližně stejný podíl občanů patří podle svého přesvědčení k některé církvi. Mnohem menší podíl, řádově desetina lidí, však chodí aspoň jednou měsíčně do kostela. V době Vánoc však do kostela přichází i část lidí, kteří věřící nejsou, tento vánoční zvyk se udržuje asi ve dvou pětinách rodin. V moravských krajích je věřících více než v českých krajích a jsou zde i častěji udržovány vánoční zvyky.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 30. 11. – 6. 12. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1223 respondentů.

Od počátku samostatného českého stát se STEM pravidelně lidí ptá, zda věří v Boha. V současnosti v Boha věří asi třetina lidí (12 % uvedlo, že určitě, pětina „spíše“), další třetina „spíše nevěří“ a zbylí určitě v Boha nevěří.

„Věříte Vy osobně v Boha?“

Pramen: STEM, Trendy 12/2010, 1223 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
religiozita