Naše zjištění
2. 12. 2002

Radnice je podle lidí důležitější než parlament

Dvě třetiny lidí se domnívají, že volby do Poslanecké sněmovny jsou důležité (hodnotí je 4 nebo 5 body na pětibodové škále, kde 1=malá a 5=velká důležitost). Ještě větší význam však lidé přisuzují volbám do místních zastupitelstev (téměř 80 % bodů 4 nebo 5).

Informace z výzkumu Trendy 11/2002

Radnice je podle lidí důležitější než parlament

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-5. listopadu 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1332 občanů.

Dvě třetiny lidí se domnívají, že volby do Poslanecké sněmovny jsou důležité (hodnotí je 4 nebo 5 body na pětibodové škále, kde 1=malá a 5=velká důležitost). Ještě větší význam však lidé přisuzují volbám do místních zastupitelstev (téměř 80 % bodů 4 nebo 5). Volby do krajských zastupitelstev jsou „o stupeň níže“ (polovina hodnocení 4 nebo 5 body) a za zcela nevýznamné považují lidé volby do Senátu. Těm přiřadilo 4 nebo 5 bodů důležitosti jen 22 % dotázaných (viz graf na následující straně).

V porovnání s průzkumem, který byl proveden před dvěma lety (po prvních volbách do krajských zastupitelstev a po doplňovacích volbách do Senátu), došlo ke změně na prvních dvou místech – zatímco před dvěma lety hodnotili lidé volby do Poslanecké sněmovny a do místních zastupitelstev jako stejně důležité, nyní komunální volby zřetelně převážily.

Jak hodnotí lidé důležitost jednotlivých typů voleb

A B Důležitější A Stejně Důležitější B
PS Komunální 26 47 27
PS Krajské 46 40 14
PS Senátní 75 24 1
Komunální Krajské 42 49 9
Komunální Senátní 74 23 3
Krajské Senátní 61 31 8

Pramen: STEM, Trendy 12/2000

A B Důležitější A Stejně Důležitější B
PS Komunální 17 50 33
PS Krajské 41 42 17
PS Senátní 71 22 7
Komunální Krajské 48 44 8
Komunální Senátní 74 18 8
Krajské Senátní 61 28 11

Pramen: STEM, Trendy 11/2002

Pramen: STEM, Trendy 11/2002

Hierarchie důležitosti v různých sociodemografických skupinách zůstává zachována, i když celkové hodnocení významu voleb se posouvá (například s výší dosaženého vzdělání). Nápadný je rozdíl mezi obyvatelstvem vesnic a menších měst a lidmi z velkoměst. Obyvatelé z menších vesnic zdůrazňují význam komunálních voleb, zatímco lidé z velkých měst staví výše volby do Poslanecké sněmovny.

Pramen: STEM, Trendy 12/2000, 11/2002

Pramen: STEM, Trendy 11/2002

Pramen: STEM, Trendy 11/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
instituce, parlament, volby