Naše zjištění
28. 1. 2011

Působení žen v politice

Tříčtvrtinová většina občanů České republiky (73 %) dává v hodnocení politiků přednost věcnému posouzení výsledků politické práce, nikoliv tomu, zda jde o muže či ženu. V odpovědích těch, kteří politiku na mužskou a ženskou záležitost rozlišují, spíše převažuje názor, že ženy by měly být v politice více zastoupeny.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2011

VYDÁNO DNE 28.1.2011

PŮSOBENÍ ŽEN V POLITICE? VĚTŠINĚ OBČANŮ JE JEDNO, ZDA JE POLITIKEM MUŽ NEBO ŽENA, DŮLEŽITÉ JSOU KONKRÉTNÍ PRACOVNÍ VÝSLEDKY.

Tříčtvrtinová většina občanů České republiky (73 %) dává v hodnocení politiků přednost věcnému posouzení výsledků politické práce, nikoliv tomu, zda jde o muže či ženu. V odpovědích těch, kteří politiku na mužskou a ženskou záležitost rozlišují, spíše převažuje názor, že ženy by měly být v politice více zastoupeny. Když dostali respondenti za úkol vybrat politickou stranu, která dává největší prostor pro politické působení žen, jmenovali jednoznačně nejčastěji stranu Věci veřejné.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 3.–10. ledna 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1245 respondentů.

Nízká míra zastoupení žen v politických funkcích je jedním z problémů moderních demokracií na celém světě. S tímto problémem se potýká i česká společnost. Přestože se podíl žen v české politice v poslední době zvyšuje, politika u nás je stále spíše mužským světem.[1]

Postavení žen v politických funkcích vyvolává často vzrušenou debatu o opatřeních, která by přístup žen k politickému rozhodování zlepšila. Česká veřejnost však při posuzování výsledků práce politiků zastává neutrální, věcný přístup. Tříčtvrtinové většině občanů je jedno, zda je politikem muž nebo žena, důležité jsou konkrétní pracovní výsledky. Tento postoj ovšem nemusí znamenat, že současné zastoupení žen v politice je podle názoru občanů v pořádku.

V odpovědích čtvrtiny populace, která se přiklonila k vyhraněnějšímu stanovisku, je častěji zastoupen názor, že politika by měla být více ženskou záležitostí a ženy by měly mít v politice vyšší zastoupení.

„Který z následujících výroků nejlépe vystihuje Váš názor ohledně působení žen v politice?“

Pramen: STEM, Trendy 1/2011, 1245 respondentů starších 18 let


[1] Počet poslankyň v PS PČR se z 15,5% v roce 2006 zvýšil po posledních volbách na 22%. V zastupitelstvech měst a obcí mají ženy 26% mandátů, ovšem v krajských orgánech 18% a v Senátu 18,5%.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politici, politická situace