Naše zjištění
14. 1. 2009

Prohloubení spolupráce v rámci zemí EU a náš zájem o situaci ve světě

Většina lidí si přeje, abychom více usilovali o prohloubení spolupráce uvnitř EU. Od roku 2001 navíc stoupl podíl lidí, kteří se domnívají, že se u nás příliš zaobíráme podružnými domácími záležitostmi a málo se staráme o situaci ve světě. Podrobnější analýza ukazuje, že podporu snahám o zintenzivnění spolupráce v rámci EU projevují častěji lidé, kteří jsou hrdí na občanství ČR.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 12/2008

VĚTŠÍ ÚSILÍ O PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI EU JE PŘÁNÍM DVOU TŘETIN OBČANŮ ČR.

Většina lidí si přeje, abychom více usilovali o prohloubení spolupráce uvnitř EU. Od roku 2001 navíc stoupl podíl lidí, kteří se domnívají, že se u nás příliš zaobíráme podružnými domácími záležitostmi a málo se staráme o situaci ve světě. Podrobnější analýza ukazuje, že podporu snahám o zintenzivnění spolupráce v rámci EU projevují častěji lidé, kteří jsou hrdí na občanství ČR.

Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 1.–8. prosince 2008 na rozsáhlém reprezentativním souboru 1282 obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

V době, kdy Česká republika předsedá Radě EU a její představitelé se tak stávají aktéry významných událostí světové politiky, nabývá na aktuálnosti vztah občanů naší země ke světu a situaci v něm, k pomoci a spolupráci v evropském i širším měřítku. Následující graf jasně ukazuje, že většina lidí si osobně přeje prohloubení spolupráce v rámci Evropské unie.

 

Pramen: STEM, Trendy 2008/12, 1282 respondentů

V posledních letech v české veřejnosti posílil názor, že o situaci ve světě dbáme málo a příliš se zaobíráme podružnými domácími záležitostmi. V roce 2001 toto mínění zastávala třetina občanů, na sklonku minulého roku, těsně před zahájením českého předsednictví, se k němu hlásilo 44 % populace.

Pramen: STEM, Trendy 12/2001, 12/2008

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, mezinárodní politika