Naše zjištění
30. 6. 2004

Profil Pavla Teličky

Datový archiv STEM umožňuje podat první ucelenější obraz hodnocení Pavla Teličky veřejností, od působení ve funkci vedoucího delegace pro jednání o přistoupení ČR k EU až po jmenování do funkce prvního českého komisaře v EU. Informace z výzkumu STEM Profil Pavla Teličky Datový archiv STEM umožňuje podat i první ucelenější obraz hodnocení Pavla Teličky veřejností.

Informace z výzkumu STEM

Profil Pavla Teličky

Datový archiv STEM umožňuje podat i první ucelenější obraz hodnocení Pavla Teličky veřejností. V hodnocení je zachycen především posun, který se týká  jeho známosti u veřejnosti od roku 2001, kdy působil jako vedoucí delegace pro jednání o přistoupení ČR k EU a souběžně ve funkci státního tajemníka pro evropské záležitosti a prvního náměstka ministra zahraničních věcí. V roce 2003 byl jmenován do funkce velvyslance České republiky a vedoucího Mise České republiky při Evropských společenstvích v Bruselu. Mimořádně pozitivní hodnocení Pavla Teličky na jaře letošního roku, které jde napříč různými sociálně demografickými skupinami, se projevilo i ve vysokém kreditu, se kterým započal svou funkci prvního českého komisaře v EU.

Na začátku letošního roku byl Pavel Telička jednoznačným favoritem mezi diskutovanými kandidáty do funkce českého komisaře v Evropské komisi. Do této pozice by ho vybral každý třetí občan ČR. Další kandidáti, o kterých se v této souvislosti mluvilo, včetně bývalých ministrů financí Pavla Mertlíka  a Jiřího Rusnoka, se netěšili zdaleka takové podpoře. Pozdější ne příliš šťastná volba prvního oficiálního kandidáta ČSSD Miloše Kužvarta a jeho následné odstoupení z této kandidatury vyústilo v urychlené navržení a jmenování tehdejšího velvyslance České republiky v Bruselu při Evropské unii Pavla Teličky. O jeho odborných kvalitách pro tuto pozici bylo bezesporu minimum pochybností a česká politická scéna měla v jeho osobě reálnou šanci  dospět v krátkém časovém období ke konsensu.

Pavel Telička byl jako tehdejší hlavní vládní vyjednavač s Evropskou unií hodnocen poprvé na podzim roku 2001. V té době ho sice neznaly dvě pětiny lidí, ale mezi ostatními převažovalo příznivé hodnocení. Jednoznačně pozitivní hodnocení získal na jaře letošního roku, kdy ho po jeho znovuzařazení do žebříčku popularity STEM jako budoucího českého eurokomisaře kladně hodnotily dvě třetiny veřejnosti. Současně stanul v čele pořadí vedle Stanislava Grosse, který se prvnímu místu v hodnocení osobností těšil po řadu let.

Fakt, že se Pavel Telička dostal právem mezi naše nejlépe hodnocené politiky a nikoliv jen dočasně v důsledku intenzivních diskusí o osobě našeho prvního komisaře EU, potvrzují i poslední údaje zjišťující jeho důvěryhodnost přímo ve funkci komisaře Evropské unie. Více než dvoutřetinová důvěra znamená kredit, který má ve výzkumech STEM jen prezident ČR Václav Klaus. V současné době shodně důvěřuje jak hlavě státu tak našemu komisaři v Evropské unii nejvíce lidí, tj. 68 %.

Vysoká důvěryhodnost i příznivé hodnocení našeho historicky prvního zástupce země v Evropské komisi je založena na široké podpoře napříč společností – v jednotlivých sociodemografických skupinách vesměs neklesá podíl jak příznivých hodnocení, tak důvěry  pod 60 %. Nejlepšího hodnocení a kreditu dosahuje mezi lidmi s vyšším vzděláním a lepším zajištěním domácnosti. Nejnižší důvěru  mu vyslovují naopak lidé, kteří mají pouze základní vzdělání a pokládají své rodiny za chudé či špatně zajištěné.

Správnost volby Pavla Teličky na post komisaře Evropské unie potvrzují i stejně vysoké podíly důvěry či příznivých hodnocení, které jsou ve veřejnosti deklarovány v závislosti na různé politické orientaci. Skutečnost, že jej hodnotí stejně dobře lidé s pravicovou i levicovou orientací, pravděpodobně ovlivňuje to, že se jedná o člověka, který v současné době není spojován s žádnou politickou stranou. Také pokud jde o důvěru, jsou diference poměrně malé. Důvěřuje mu zhruba sedm z deseti občanů, kteří umisťují svou politickou orientaci napravo od středu, a šest z deseti, kteří se řadí nalevo od středu. Rozdíly jsou minimální i v závislosti na volebních preferencích. Příznivé hodnocení mu dává až osmdesát procent příznivců ČSSD, ale u jiných stran rozhodně převažuje pozitivní hodnocení nad negativním. Potenciální voliči sociální demokracie mu také nejvíce důvěřují.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
důvěra, Evropská unie, evropský komisař