Naše zjištění
12. 11. 2010

Problémem chudoby v ČR

Tři čtvrtiny občanů ČR očekávají, že se v blízké budoucnosti u nás výrazněji projeví problém chudoby. V současné době svou rodinu za chudou označují necelé dvě pětiny respondentů. Výrazná většina lidí si však nemyslí, že by si člověk dnes mohl za svou chudobu především sám.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2010

VYDÁNO DNE 12.11.2010

OBČANÉ SE DO BUDOUCNA OBÁVAJÍ PROBLÉMU CHUDOBY, SVOU RODINU JAKO CHUDOU VŠAK HODNOTÍ SOTVA DVĚ PĚTINY LIDÍ STEJNĚ JAKO V PŘEDCHOZÍCH LETECH

Tři čtvrtiny občanů ČR očekávají, že se v blízké budoucnosti u nás výrazněji projeví problém chudoby. V současné době svou rodinu za chudou označují necelé dvě pětiny respondentů. Výrazná většina lidí si však nemyslí, že by si člověk dnes mohl za svou chudobu především sám.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 9. 10. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1244 respondentů.

V současné situaci obav z ekonomického vývoje v naší zemi nepřekvapí zjištění, že tříčtvrtinová většina občanů ČR (78 %) se rovněž obává, že se u nás zvýrazní problém chudoby. STEM se touto otázkou zabýval také v devadesátých letech, kdy byla míra obav z problému chudoby na podobné úrovni jako dnes (listopad 1998: 81 %).

„Myslíte si, že se u nás v blízké budoucnosti výrazněji projeví problém chudoby?"

Pramen: STEM, Trendy 10/2010, 1244 respondentů starších 18 let

Rozšíření problému chudoby v naší zemi se významně častěji obávají především lidé starší 60 let a lidé z domácností s nižším finančním a majetkovým zajištěním. Naopak méně často se nárůstu chudoby obávají lidé mladší 30 let, lidé s vysokoškolským vzděláním, studenti, živnostníci a podnikatelé.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
chudoba, ekonomická situace