Naše zjištění
30. 11. 2001

Pro uvedení elektrárny Temelín do plného provozu by se v referendu vyslovilo 75 % lidí

V hypotetickém referendu o uvedení temelínské elektrárny do provozu by byla zřejmě vysoká účast – přišly by asi tři čtvrtiny lidí. Podíl lidí, kteří by se v hypotetickém referendu vyslovili pro spuštění temelínské elektrárny a její uvedení do plného provozu, se dlouhodobě pohybuje kolem 70 %.

Informace z výzkumu Trendy 11/2001

Pro uvedení elektrárny Temelín do plného provozu by se v referendu vyslovilo 75 % lidí

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5.-11. listopadu 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1608 občanů.

Všelidové hlasování o uvedení temelínské jaderné elektrárny do plného provozu se s největší pravděpodobností konat nebude, ale „referendová“ otázka nám nejlépe umožní zjistit, s jak silnou podporou či nesouhlasem může česká vláda při uvedení Jaderné elektrárny Temelín do provozu počítat.

V hypotetickém referendu o uvedení temelínské elektrárny do provozu by byla – jak to lidé aspoň deklarují – zřejmě vysoká účast.

„Kdyby se konalo referendum o uvedení jaderné elektrárny Temelín

do plného provozu, zúčastnil(a) byste se ho?“

  00/04 01/11
Určitě ano 33 % 40 %
Spíše ano 39 % 38 %
Spíše ne 20 % 15 %
Určitě ne 8 % 7 %

Pramen: STEM, Trendy 4/2000, 11/2001, v roce 2000 „…o dostavbě JE Temelín,…“

Podíl lidí, kteří by se v hypotetickém referendu vyslovili pro spuštění temelínské elektrárny a její uvedení do plného provozu, se dlouhodobě pohybuje kolem 70 %. Jestliže by se referenda zúčastnili skutečně jen ti lidé, kteří svou účast „přislíbili“, pak by převaha stoupenců uvedení JE Temelín do plného provozu byla ještě výraznější – zhruba tříčtvrtinová.

Nejrozhodněji by pro plné spuštění elektrárny hlasovali lidé s vysokoškolským vzděláním, muži jsou pro uvedení JE Temelín do plného provozu častěji než ženy. Poněkud slabší podporu má uvedení elektrárny do provozu mezi lidmi, kteří by v parlamentních volbách dali hlas některé ze stran tvořících čtyřkoalici. Rozdíly však nejsou velké a i mezi „protitemelínskými“ skupinami populace je převaha těch, kteří by se v referendu vyslovili pro spuštění JE Temelín, naprosto přesvědčivá.

Pramen: STEM, Trendy 11/2001

Značný význam pro to, aby lidé podporovali uvedení JE Temelín do plného provozu, má přesvědčení, že tato jaderná elektrárna je na úrovni srovnatelné se současným vývojem techniky. Jestliže porovnáme údaje získané v dubnu 2000 s nejnovějším průzkumem, je vidět, že k největší změně došlo v podílu respondentů, kteří uvedli, že jaderná elektrárna Temelín je „určitě“ srovnatelná s moderními světovými jadernými zařízeními. Celkový podíl lidí, kteří uznávají „určitě“ nebo „spíše“ vysokou technickou úroveň a moderní vybavení temelínské elektrárny, dosahuje 76 %.

„Myslíte si, že jaderná elektrárna Temelín je srovnatelná s moderními jadernými elektrárnami ve světě?“

  00/04 01/11
Určitě ano 19 % 28 %
Spíše ano 54 % 48 %
Spíše ne 21 % 18 %
Určitě ne 6 % 6 %

Pramen: STEM, Trendy 4/2000, 11/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
ekologie, referendum, Temelín, životní prostředí