Naše zjištění
7. 3. 2007

Pro navrácení majetku církvím je méně než polovina občanů

Výzkum STEM ohledně názorů lidí na užitečnost církví a vrácení jejich bývalého majetku se uskutečnil před zveřejněním rozsudku Nejvyššího soudu ohledně vlastnických sporů státu a římskokatolické církve v případě katedrály sv. Víta. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2007 PRO NAVRÁCENÍ MAJETKU CÍRKVÍM JE MÉNĚ NEŽ POLOVINA OBČANŮ.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2007

PRO NAVRÁCENÍ MAJETKU CÍRKVÍM JE MÉNĚ NEŽ POLOVINA OBČANŮ.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. února 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1222 respondentů.

Výzkum STEM ohledně názorů lidí na užitečnost církví a vrácení jejich bývalého majetku se uskutečnil před zveřejněním rozsudku Nejvyššího soudu ohledně vlastnických sporů státu a římskokatolické církve v případě katedrály sv. Víta.

Vztah k církvím lze v české společnosti označit za stabilně poměrně rezervovaný. Jak dlouhodobě vyplývá z výzkumů STEM, v názoru na užitečnost církví jako institucí je veřejnost rozdělena a kladné názory lidí kolísají od dvou pětinového k nadpolovičnímu podílu. V otázce navrácení majetku převažuje negativní pohled veřejnosti a mírná většina lidí zatím vždy odmítla myšlenku navrácení bývalého majetku církvím.

Pramen: STEM, Trendy 2/2007, 1222 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 1995-2007

 

Pramen: STEM, Trendy 1995-2007

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
religiozita