Projekty

vf_logo_gray_300

Sebevědomý občan v otevřené společnosti

Potenciál pro zapojení občanů do dění v zemích V4 skupiny, 2017 & 2018

S podporu Mezinárodního visegradského fondu

Ve spolupráci s


 

V roce 1991 proběhl průzkum „Společnost a demokracie“, který se zabýval situací v Polsku, Maďarsku a v Polsku. V té době bylo nejdůležitější zmapovat chování a postoje ve společnostech, které se vymanily z komunismu a nastoupily cestu demokracie. STEM se na tomto výzkumu podílel.

Dnes se chceme věnovat tomu, jak se naše společnosti  vyrovnávají s výzvami dnešní doby. Mluví se často o důležitosti rezilience, odolnosti. Rezilientní společnosti předpokládají, že občané se dokážou vzít za svou věc. Čím se vlastně proměňuje obyvatel v občana? Co usnadňuje tuto proměnu a co posiluje občanské sebevědomí? A pokud vůbec se lidé chtějí angažovat, dávají přednost angažmá spíše na místní úrovni, nebo je pro ně jednodušší se nasadit pro celonárodní nebo dokonce globální kauzu?  A jak vlastně občané dokážou vzdorovat propaganě, radikalizaci a extrémismu?

Náš výzkum zahaujeme právě v této době. A jsme hrdi na to, že nás podpořil Mezinárodní visegrádský fond a další partneři.