Naše zjištění
30. 11. 2010

Principy sociální politiky a důchodového zabezpečení v ČR

Většina Čechů obecně dává přednost tomu, aby se stát zabýval spíše rozšiřováním sociálních služeb než zvyšováním sociálních finančních dávek. Konkrétně by ale rozšířili finanční pomoc poskytovanou rodinám s dětmi a dali by jí přednost před zvyšováním důchodů. Problém důchodů však v poslední době narůstá a narůstá dokonce podpora rovnostářství při stanovování důchodů. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010 VYDÁNO DNE 30. 11.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010

VYDÁNO DNE 30. 11. 2010

ČEŠI CHTĚJÍ V SOCIÁLNÍ POLITICE SPÍŠE ROZŠIŘOVAT SOCIÁLNÍ SLUŽBY NEŽ ZVYŠOVAT FINANČNÍ DÁVKY.  

Většina Čechů obecně dává přednost tomu, aby se stát zabýval spíše rozšiřováním sociálních služeb než zvyšováním sociálních finančních dávek. Konkrétně by ale rozšířili finanční pomoc poskytovanou rodinám s dětmi a dali by jí přednost před zvyšováním důchodů. Problém důchodů však v poslední době narůstá a narůstá dokonce podpora rovnostářství při stanovování důchodů. 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. 11. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1255 respondentů. 

Kdyby si česká veřejnost mohla vybrat, zda by se měl stát zabývat spíše rozšiřováním sociálních služeb anebo zvyšováním finančních dávek, 65 % lidí by upřednostnilo rozšiřování sociálních služeb.

 „Opatření státní sociální politiky spočívají ve dvou základních oblastech,
ve finančních dávkách a v sociálních službách. Kterou z těchto dvou oblastí
by se měl stát u nás zabývat především?“ (%) 

 

Pramen: STEM, Trendy 11/2010, 1255 respondentů starších 18 letZvyšování finančních dávek častěji upřednostňují lidé s nižším vzděláním (44 % lidí se základním vzděláním, 38 % lidí vyučených), zatímco lidé s vyšším vzděláním častěji preferují rozšiřování sociálních služeb (69 % lidí s maturitou, 72 % obyvatel s vysokoškolským vzděláním). Významnou roli hraje i materiální zajištění. Lidé, kteří se považují za dobře anebo průměrně materiálně zajištěné, častěji preferují rozšiřování sociálních služeb (71 % resp. 69 %), zatímco ti, kteří se řadí mezi špatně materiálně zajištěné, upřednostňují zvyšování finančních dávek (52 %). Rozšiřování sociálních služeb nejčastěji požadují příznivci TOP 09 (73 % z nich), větší finanční dávky naopak nejvíce požadují voliči KSČM (49 %). Důchodci o něco častěji zdůrazňují důležitost finančních dávek (40 %), ale ani v této skupině tato varianta nepřevažuje.

 

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
sociální jistoty