Naše zjištění
12. 2. 2002

Přibývá lidí, kteří se domnívají, že se naše společnost vyvíjí správným směrem

Jak hodnotí vývoj společnosti česká veřejnost? Omezíme-li se jen na období menšinové Zemanovy vlády, pak můžeme v názorech veřejnosti odlišit dvě fáze. Výrazný pokles optimismu, kulminující hlubokým rozčarováním společnosti na podzim roku 1999, a uklidnění, provázené novými nadějemi, od překonání tohoto kritického bodu.

Informace z výzkumu Trendy 1/2002

Přibývá lidí, kteří se domnívají, že se naše společnost vyvíjí správným směrem

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 7.-13. ledna 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1652 občanů.

Jak hodnotí vývoj společnosti česká veřejnost? STEM zjišťuje její názory různým způsobem. Jednak sleduje, jak lidé posuzují různé aspekty aktuálního dění (např. otázkou „Jak jste spokojen(a) s naší současnou politickou situací?“), jednak zjišťuje celkové hodnocení vývoje dotazem „Myslíte si, že se situace v České republice vyvíjí všeobecně správným nebo nesprávným směrem?“, a konečně STEM vybízí občany, aby se zamysleli nad výhledem do budoucna („Myslíte si, že současné ekonomické a politické změny přinesou Vašim dětem lepší budoucnost, než kdyby pokračoval režim socialismu před rokem 1989?“).

Porovnání všech tří způsobů hodnocení vývoje v ČR ukazuje především rozdíly dané tím, jak široce je otázka zaměřena. Hodnocení perspektiv příští generace se v průběhu let mění pozvolna, odráží celkový názor na vývoj po roce 1989. Zato v hodnocení aktuální situace nebo směřování společnosti jsou změny mnohem dynamičtější. Omezíme-li se jen na období menšinové vlády sociální demokracie, pak můžeme v názorech veřejnosti odlišit dvě fáze. Výrazný pokles optimismu, kulminující hlubokým rozčarováním společnosti na podzim roku 1999, a následné uklidnění, provázené novými nadějemi. Příznivý trend trvá, byť s menšími výkyvy (krize v České televizi) doposud a současné hodnocení vývoje české společnosti je nejpříznivější od roku 1996. Stále ovšem vedle necelé čtvrtiny (22 %) nespokojených více než třetina lidí dává najevo rozpačitost (společnost podle nich nesměřuje nikam).

Hodnocení vývoje společnosti nese výrazně politický podtext. Od doby, kdy se ČSSD stala stranou vládní a tedy se i její stoupenci identifikovali se „státní mocí“, oddělili se ještě výrazněji od ostatních stran příznivci KSČM, v naprosté většině programově odmítající polistopadový kurs vývoje České republiky a změny v naší společnosti. Naproti tomu stoupenci ČSSD dávají zřetelně najevo, že za „jejich“ vlády se situace ve společnosti zlepšila, a to často ve shodě s principy, které sociální demokracie obhajuje.

 Pramen: STEM, Trendy 1996-2002

           Pramen: STEM, Trendy 1993-2002

Pramen: STEM, Trendy 1/2002, 4K – lidé, kteří jako volenou stranu uvádějí čtyřkoalici, pro US a KDU-ČSL jsou hodnoty jen orientační

 Pramen: STEM, Trendy 2000-2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
děti, vývoj po roce 1989, vývoj společnosti