Naše zjištění
21. 10. 2003

Přesuny voličské přízně

Analýza přesunů voličské přízně na české politické scéně rok po volbách do Poslanecké sněmovny ukazuje: 1. rozpad voličské podpory ČSSD, která má nejslabší zázemí „věrných“ voličů; 2. rozpad volebního seskupení Koalice, přičemž jednoznačnou většinu hlasů voličů Koalice získává KDU-ČSL; 3. zisky ODS a KSČM, které jsou založeny na stabilitě voličské přízně jejich stoupenců a na úspěšném oslovování zklamaných voličů ČSSD.

Informace z výzkumu STEM Trendy 9/2003

přesuny voličské přízně

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-9. září 2003. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1413 občanů.

Zářijový výzkum potvrdil tendence vývoje volebních preferencí, které STEM zjišťoval před letním obdobím. Pozice ODS se dále upevňuje, ČSSD stále ztrácí a KSČM se „dotahuje“ na ČSSD. Preference KDU-ČSL a US-DEU jsou stabilní. Data STEM umožňují detailnější pohled na přesuny voličské přízně na české politické scéně rok po volbách do Poslanecké sněmovny v červnu 2002.

Rozpad voličské podpory ČSSD je patrný v analýze přesunů voličů jednotlivých stran z posledních voleb. ČSSD má nejslabší zázemí „věrných“ voličů, v současné době ji preferují jen necelé tři pětiny lidí, kteří volili ČSSD v loňských volbách do Poslanecké sněmovny. Tento podíl se dokonce v průběhu času dále snižuje, v dubnu to ještě bylo 67% věrných voličů. Od ČSSD lidé přecházejí rovnoměrně k ODS a KSČM, ale vůbec největší podíl lidí je v současné době natolik zklamán situací na politické scéně, že neví, kterou stranu volit. ČSSD se také nedaří získávat nové stoupence.

Dalším zajímavým pohybem na politické scéně je rozpad volebního seskupení Koalice. Její voliči se vracejí k členským stranám Koalice, přičemž jednoznačnou většinu jejich hlasů získává KDU-ČSL. Současná podpora US-DEU je natolik nízká, že její analýza je nutně pouze orientační. Mezi voliči Koalice je podobně jako u ČSSD značný podíl těch, kteří nevědí, komu dát hlas. ČSSD a Koalice tedy nabízejí potenciál volných hlasů, o které mohou usilovat ostatní politické strany.

ODS a KSČM jsou ve zcela jiné situaci. Jejich voliči své preference nemění, více než 90% jejich voličů zachovává i po roce přízeň své straně. Nárůst preferencí ODS a KSČM je výsledkem toho, že se jim daří získávat zklamané voliče ČSSD. Úspěšnější je v tomto ohledu KSČM.

Přesuny voličské přízně po volbách – hlavní směry odchodů

(Voliči z června 2002 by dnes volili …)

Voliči z roku 2002

… by dnes volili
ČSSD ODS KSČM KDU-ČSL US-DEU Neví

ČSSD

58 % 12 % 11 %   2 %   1 % 16 %
ODS   0 % 94 %   1 %   1 %   0 %   3 %
KSČM   0 %   1 % 97 %   0 %   1 %   1 %
Koalice   2 % 10 %   2 % 60 %   9 % 13 %

Pramen: STEM, Trendy 2003/9

Přesuny voličské přízně po volbách – hlavní směry příchodů

(Současní stoupenci volili v červnu 2002 …)

Současní stoupenci

… volili v roce 2002
ČSSD ODS KSČM Koalice

ČSSD

98 %   1 %   0 %   1 %

ODS

10 % 84 %   0 %   4 %

KSČM

19 %   1 % 78 %   1 %

KDU-ČSL

  3 %   5 %   0 % 92 %

US-DEU

13 %   6 %   6 % 75 %

Pramen: STEM, Trendy 2003/9

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
přesuny, voličské jádro