Naše zjištění
15. 10. 2012

Preference prezidentských kandidátů

Velká většina české veřejnosti vyjadřuje zájem zúčastnit se volby prezidenta republiky, jen minimum občanů svou účast přímo vylučuje. Koncem září a začátkem října, před začátkem hlavní prezidentské kampaně, má stále nejlepší vyhlídky Jan Fischer. Výzkum STEM blíže prozkoumává také obecnou přijatelnost a volební potenciál kandidátů.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2012

VYDÁNO DNE 15. 10. 2012

 

STEM – PREFERENCE PREZIDENTSKÝCH KANDIDÁTŮ

PŘELOM ZÁŘÍ A ŘÍJNA 2012

Velká většina české veřejnosti vyjadřuje zájem zúčastnit se volby prezidenta republiky, jen minimum občanů svou účast přímo vylučuje. Koncem září a začátkem října, před začátkem hlavní prezidentské kampaně, má stále nejlepší vyhlídky Jan Fischer. Výzkum STEM blíže prozkoumává také obecnou přijatelnost a volební potenciál kandidátů. Poté, co se Jan Švejnar rozhodl nekandidovat, za favorizovaným Fischerem s odstupy následují v pořadí Miloš Zeman, Jiří Dienstbier, Přemysl Sobotka a Karel Schwarzenberg. Po Švejnarově rezignaci nejvíce posílil volební potenciál Jiřího Dienstbiera.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 24. září – 2. října 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1061 respondentů.

1. VOLEBNÍ ÚČAST

Historicky první přímá volba prezidenta je očekávána s velkým zájmem veřejnosti. Data z přelomu září a října napovídají, že účast v prezidentských volbách by mohla být téměř dvoutřetinová. Zhruba desetina dotázaných účast odmítá.

„Zúčastníte se přímých voleb prezidenta republiky?“

Pramen: STEM, Trendy 2012/10, 1061 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
preference, prezident