Naše zjištění
6. 2. 2014

Preference politických stran leden 2014

Obraz preferencí v lednu 2014 ukazuje stabilizaci situace v souvislosti s utvářením nové vlády. Neodehrávají se žádné překvapivé zvraty.

STEM – VOLEBNÍ PREFERENCE – LEDEN 2014

Obraz preferencí v lednu 2014 ukazuje stabilizaci situace v souvislosti s utvářením nové vlády. Neodehrávají se žádné překvapivé zvraty. Hnutí ANO si upevňuje své postavení na čele žebříčku preferencí.

Citovaný výzkum STEM byl proveden v pravidelné sérii TRENDY osobními rozhovory face-to-face s využitím kvótního výběru ve dnech 11. – 18. ledna 2014 na souboru 1023 dotázaných reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Na výzkumu pracovalo 283 školených tazatelů STEM. Statistická chyba u tohoto souboru se pohybuje kolem ± 2 procentních bodů u menších stran, u větších stran kolem ± 3 procentních bodů. Výzkumná série TRENDY je hrazena výhradně z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

STRANICKÉ PREFERENCE

Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Podíly preferencí pro jednotlivé strany jsou nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

"Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?"

(údaje za leden 2014; otevřená otázka – bez použití karet s názvy stran)

POZOR: STRANICKÉ PREFERENCE NEVYJADŘUJÍ VOLEBNÍ VÝSLEDEK !

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
politické strany, preference, stranické preference