Naše zjištění
30. 6. 2005

Předvolební sliby vládních stran a připravenost opozice

Plnění volebních slibů u vládních stran a na druhou stranu připravenost opozice řešit problémy země jsou věci, ke kterým je veřejnost většinou skeptická. STEM v červnovém výzkumu položil na toto téma respondentům dvě otázky. První se týkala plnění volebních slibů vládní ČSSD, druhá zjišťovala názory na připravenost konkrétních opatření, kterými by stínová vlády ODS řešila problémy našeho hospodářství.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 6/2005

O snaze vládní ČSSD splnit volební sliby i připravenosti opoziční ODS řešit hospodářské problémy země je přesvědčeno více lidí, než kolik mají tyto strany stoupenců

Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-6. června 2005 na reprezentativním souboru 1651 obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

Plnění volebních slibů u vládních stran a na druhou stranu připravenost opozice řešit problémy země jsou věci, ke kterým je veřejnost většinou skeptická. STEM v červnovém výzkumu položil na toto téma respondentům dvě otázky. První se týkala plnění volebních slibů vládní ČSSD, druhá zjišťovala názory na připravenost konkrétních opatření, kterými by stínová vlády ODS řešila problémy našeho hospodářství.

Jen dvě pětiny lidí se domnívají, že ČSSD usiluje o splnění volebních slibů a stejně nízký je i podíl těch, kteří jsou přesvědčeni, že stínová vláda ODS má připravena konkrétní opatření pro řešení hospodářských problémů naší země. Názory na snahu ČSSD dostát svým volebním slibům přitom STEM zjišťoval již několikrát v minulosti.

Pramen: STEM, Trendy  2003/10, 2004/10 a 2005/06

Z porovnání uváděných údajů je zřejmé, že zřetelně větší pochybnosti, než dnes, měli lidé k úsilí o plnění volebních slibů ČSSD na podzim roku 2003. Tehdy byla o uskutečňování volebních slibů ze strany vládních představitelů ČSSD přesvědčena jen čtvrtina veřejnosti.
Během následujícího roku důvěra ve schopnost ČSSD plnit volební sliby posílila o 13 % (říjen 2004). Současný stav signalizuje spíše stagnaci nebo jen velmi pozvolný trend k dalšímu zlepšování (o 2 % oproti loňskému říjnu).

Otázka připravenosti stínové vlády ODS řešit problémy našeho hospodářství konkrétními opatřeními byla do výzkumů STEM zařazena poprvé v říjnu loňského roku. Od té doby se mínění o připravenosti ODS zlepšilo o 5 %.

Pramen: STEM, Trendy, 2004/10 a 2005/06

Dvě pětiny lidí, kteří nepochybují o snaze vládních představitelů ČSSD plnit volební sliby a schopnosti stínové vlády ODS mít připravena konkrétní opatření na řešení hospodářských problémů není na první pohled mnoho. Uvážíme-li ovšem, že ČSSD by v době konání výzkumu na počátku června volilo 15 % a ODS 32 % občanů, pak se ukazuje, že takto měřené mínění o schopnostech obou stran je lepší než odpovídá jejich současnému  volebnímu potenciálu.

Zajímavé jsou některé odchylky v jinak předpokládaném trendu diferenciace názorů v závislosti na volebních preferencích. Poněkud větší je například přesvědčení o usilování ČSSD o plnění volebních slibů u jejích potenciálních voličů, než důvěra, kterou mají příznivci ODS v připravenost konkrétních opatření ODS pro řešení problémů země. Za povšimnutí stojí také jenom průměrný podíl lidí nepochybujících o snaze po naplnění volebních slibů ČSSD u stoupenců druhé vládní strany KDU– ČSL. Bez zajímavosti konečně není ani výrazné posílení pozitivních názorů na připravenost opatření stínové vlády ODS v posledním půl roce v táboře potenciálních voličů KDU – ČSL. Viz následující grafy.

Pramen: STEM, Trendy 2004/10 a 2005/06

Pramen: STEM, Trendy 2004/10 a 2005/06

U názorů na snahu vládních představitelů ČSSD plnit volební sliby jsou politická orientace a volební preference v zásadě jediným diferencujícím faktorem. V případě hodnocení připravenosti ODS řešit hospodářské problémy je intervenujících vlivů více. Patří k nim například věk a úroveň dosaženého vzdělání. Více důvěry projevují stínové vládě ODS mladší lidé (45 % ve věku 18 – 29 let oproti 32 % ve věku nad 60 let) a osoby s  vyšším vzděláním (46 % vysokoškoláků oproti 33 % se základním vzděláním).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
ČSSD, ODS, vláda