Naše zjištění
30. 4. 2001

Předlistopadový režim obhajuje stále asi čtvrtina lidí

Je současný režim lepší než ten, který zde byl před rokem 1989 ? Dlouhá časová řada od roku 1992 je nápadná především tím, že stabilně zhruba pětina lidí hodnotí oba režimy jako stejné. Poměr stoupenců současného a minulého režimu se však v historii samostatného českého státu výrazně měnil.

Informace z výzkumu Trendy 4/2001

Předlistopadový režim obhajuje stále asi čtvrtina lidí

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-8. dubna 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1749 občanů.

Je současný režim lepší než ten, který zde byl před rokem 1989 ? STEM se na tuto zásadní otázku ptá dvěma trochu odlišnými otázkami („Má současné zřízení více předností…?“ a „Je současný režim lepší, stejný,…?“), které však lidem splývají a lze je tedy hodnotit společně. Co z tohoto hodnocení vyplývá?

Dlouhá časová řada od roku 1992 je nápadná tím, že stabilně zhruba pětina lidí hodnotí oba režimy jako stejné. Poměr stoupenců současného a minulého režimu se však v historii samostatného českého státu výrazně měnil. Podíl obhájců předlistopadových poměrů rostl až do přelomu let 1997/1998 a pak se až do podzimu 1999 udržoval nad 30 %. Od počátku roku 2000 jich opět začalo mírně, ale vytrvale ubývat. V současné době tvoří lidé, kteří považují předlistopadový režim za lepší než současný, asi čtvrtinu dospělé populace. Zhruba 40 % z nich by volilo KSČM, 20 % ČSSD a desetinu obhájců předlistopadového režimu tvoří lidé, kteří by rozhodně nešli volit.

Trvale platí, že současný režim považují za lepší především občané s vyšším vzděláním (vysokou školou a maturitou) a osoby mladší. Mezi lidmi ve věku nad 60 let jako v jediné velké sociodemografické skupině převažují obhájci předlistopadových poměrů nad těmi, podle nichž má současný režim více předností než socialistický.

Na straně současného režimu jsou jednoznačně voliči pravicových stran – ODS, Unie svobody a skupina osob, kteří jako volenou stranu spontánně jmenují Čtyřkoalici. Mnohem vyrovnanější je poměr stoupenců současného a minulého režimu již mezi stoupenci KDU-ČSL a ČSSD – i v této důležité charakteristice se tyto dva voličské tábory prakticky shodují. Rozhodnými zastánci předlistopadových poměrů jsou příznivci KSČM – z nich dává přednost současnému pouhá desetina.

Pramen: STEM, 1992-2001

Pramen: STEM, Trendy 4/2001, 4K – lidé, kteří jako volenou stranu v otevřené otázce uvádějí čtyřkoalici

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
děti, současný a předlistopadový režim