Naše zjištění
24. 11. 2005

Práci vlády příznivě hodnotí skoro polovina občanů

Česká veřejnost hodnotí práci nejvyšších českých ústavních institucí v polistopadovém období tradičně velmi rozdílně. Tomu odpovídají i aktuální výsledky. Zatímco prezident republiky pracoval v říjnu dobře podle zhruba dvou třetin občanů, práci vlády hodnotí dobře téměř polovina lidí a činnost parlamentu téměř dvě pětiny obyvatel. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2005 PRÁCI VLÁDY PŘÍZNIVĚ HODOTÍ SKORO POLOVINA OBČANŮ.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2005

PRÁCI VLÁDY PŘÍZNIVĚ HODOTÍ SKORO POLOVINA OBČANŮ.

S POLITICKOU SITUACÍ JE SPOKOJENA

VÍCE NEŽ TŘETINA OBYVATEL.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 7. listopadu 2005. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1506 respondentů.

Česká veřejnost hodnotí práci nejvyšších českých ústavních institucí v polistopadovém období tradičně velmi rozdílně. Tomu odpovídají i aktuální výsledky. Zatímco prezident republiky pracoval v říjnu dobře podle zhruba dvou třetin občanů, práci vlády hodnotí dobře téměř polovina lidí a činnost parlamentu téměř dvě pětiny obyvatel.

Pramen: STEM, Trendy 11/2005, 1506 respondentů

I když se dlouhodobě ukazuje značná nespokojenost občanů s aktuální politickou situací, v posledních měsících nespokojených významně ubývá. Dnes je se současnou politickou situací spokojena více než třetina lidí.

Pramen: STEM, Trendy 11/2005, 1506 respondentů

Výzkumy opakovaně ukazují, že na hodnocení práce nejvyšších ústavních institucí nemá příliš velký vliv pohlaví, věk ani vzdělání respondenta. Pouze prezidenta hodnotí poněkud lépe lidé vzdělanější, ženy a mladí.

Výrazná je souvislost hodnocení a stranických preferencí. Nepřekvapí, že nejpříznivější hodnocení má současná hlava státu mezi příznivci ODS (88 %) a vláda u příznivců ČSSD (72 %). Obecně jsou nejméně spokojeni přívrženci KSČM, i když se v současné době s výjimkou hodnocení prezidenta ve svých hodnoceních příliš neodlišují od příznivců ODS. V porovnání s posledním šetřením si prezident pohoršil u příznivců ČSSD a KSČM a vláda a parlament si zlepšily reputaci u příznivců ČSSD a KDU-ČSL. Pokud jde o hodnocení politické situace, je zajímavé, že došlo k nárůstu spokojenosti napříč celým politickým spektrem.

Pramen: STEM, Trendy11/2005, 1506 respondentů

Dlouholetá srovnání toho, jak lidé hodnotí práci prezidenta, vlády a parlamentu a jak jsou spokojeni s politickou situací, ukazuje graf na následující stránce.

Hodnocení práce prezidenta V. Klause je dlouhodobě stabilní. V průběhu jeho volebního období byly zaznamenány jen drobné výkyvy. Vývoj hodnocení práce vlády a parlamentu ukazuje, že názory na obě instituce jsou v posledních letech dosti podobné. Je patrné, že vláda i parlament měly značný kredit v letech 2000-2002, zvláště po katastrofálních povodních. Následovalo rozčarování, jež se dále prohloubilo během politické krize začátkem roku. V polovině roku nastal obrat a v současné době je hodnocení parlamentu i Paroubkovy vlády na nejvyšší úrovni od roku 2003. Narostl také podíl lidí, kteří vyjadřují spokojenost s politickou situací.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
hodnocení politiků, práce parlamentu, vláda