Naše zjištění
3. 2. 2009

Práce našich europoslanců

Necelých 40 % lidí si myslí, že v EP hájí dobře zájmy našich občanů (v únoru loňského roku zastávalo stejný názor 33 %), třetina lidí se domnívá, že vystupují jednotně jako zástupci České republiky.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 1/2009

HODNOCENÍ PRÁCE NAŠICH POSLANCŮ V EVROPSKÉM PARLAMENTU SE OD LOŇSKA ZLEPŠILO, ALE STÁLE JE SPÍŠE KRITICKÉ

Necelých 40 % lidí si myslí, že v EP hájí dobře zájmy našich občanů (v únoru loňského roku zastávalo stejný názor 33 %), třetina lidí se domnívá, že vystupují jednotně jako zástupci České republiky. Padesát procent občanů říká, že čeští europoslanci mohou svou prací významně ovlivnit rozhodnutí EP (loni to uvedlo 40 %), ale jen necelá třetina (29 %) občanů je přesvědčena o tom, že rozhodnutí EP, která jsou pro naši republiku důležitá, skutečně ovlivňují. Názory na práci našich poslanců v EP silně závisí na celkové spokojenosti s naším členstvím v EU a na tom, do jaké míry lidé sledují činnost našich poslanců v EP. Významným názorovým dělítkem jsou zde také stranické sympatie lidí.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 9. ledna 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1258 respondentů.

Půl roku před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu (EP) se společnost STEM zaměřila na hodnocení činnosti našich současných europoslanců. Respondentů lednového průzkumu jsme se ptali na to, zda si myslí, že naši poslanci v EP vystupují jednotně jako zástupci ČR, zda dobře hájí zájmy našich občanů, zda mohou svou prací významně ovlivnit rozhodnutí EP, která jsou pro naši republiku důležitá a zda tato rozhodnutí opravdu ovlivňují.

Výsledky svědčí o tom, že názory na práci českých europoslanců nejsou příliš vyhraněné. Méně než polovina – 39 % lidí – si myslí, že naši zástupci dobře hájí zájmy těch, kteří je do Evropskému parlamentu svými hlasy vyslali. Třetina lidí (33 %) má za to, že čeští europoslanci vystupují jednotně jako zástupci naši republiky.

Pramen: STEM, Trendy 1/2009, 1258 respondentů starších 18 let

Kromě toho, že současní čeští europoslanci podle názoru většiny lidí nehájí dobře zájmy našich občanů, je dále vidět, že lidé příliš nevěří v jejich snahu skutečně pro naši zem vynaložit všechno úsilí. Polovina lidí říká, že „naši europoslanci mohou pro nás důležitá rozhodnutí EP významně svou prací ovlivnit“, ale jen necelá třetina (29 %) dotázaných si myslí, že svou prací důležitá rozhodnutí opravdu ovlivňují.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
europoslanci