Naše zjištění
27. 2. 2003

Požadavek veřejnosti na přímou volbu prezidenta sílí

V pátek proběhne třetí pokus českého parlamentu zvolit nástupce Václava Havla. Pokud se nepodaří zvolit prezidenta, bude zřejmě nutné změnit českou ústavu ve prospěch přímé volby prezidenta. Taková změna by byla po vůli i české veřejnosti, která má již delší dobu jasný názor.

Informace z výzkumu Trendy 2/2003

Požadavek veřejnosti na přímou volbu prezidenta sílí

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. – 10. února 2003. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1422 občanů.

V tomto týdnu proběhne třetí pokus českého parlamentu zvolit nástupce Václava Havla. Z politických kruhů zaznívá varování: pokud se nepodaří nástupce vybrat v třetím kole, bude nutné změnit ústavu ve prospěch přímé volby prezidenta. Taková změna by byla po vůli i české veřejnosti. Ta má již delší dobu jasný názor. Více jak 80 % Čechů se domnívá od roku 1998, že by u nás měl být prezident volen přímo, hlasováním všech občanů. Po předchozích neúspěšných dvou kolech prezidentské volby, se v únoru počet lidí preferujících přímou volbu prezidenta, zvýšil až k hranici 90 %. Nejedná se o dočasnou reakci na současný stav, ale o postupně sílící přesvědčení. Od září 1998 se podíl rozhodných zastánců přímé volby prezidenta (odpovědi „určitě ano“) zvýšil o 13 procentních bodů.

„Myslíte si, že prezident by měl být v naší republice volen přímo,
hlasováním všech občanů?“ (%)

  98/09 99/09 01/11 02/09 03/02
Určitě ano 45 48 50 52 58
Spíše ano 32 34 32 33 30
Spíše ne 17 13 14 11 9
Určitě ne 6 5 4 4 3

Pramen: STEM, Trendy 1998-2003

Na požadavku přímé volby prezidenta se shodují stejnou měrou všechny skupiny obyvatel. Voliči KSČM jsou poněkud častěji pro přímou volbu prezidenta než voliči jiných stran. Mezi stoupenci KDU-ČSL je méně těch, kteří s přímou volbou souhlasí, než mezi stoupenci jiných stran.

Od roku 1998 je požadavek přímé volby podmíněn politickou neutralitou prezidenta. Ještě v září loňského roku byli pro přímou volbu prezidenta častěji lidé, kteří od prezidenta očekávají také nadstranickost a politickou nezaujatost. V aktuálním únorovém výzkumu přímou volbu prezidenta požadují ve zvýšené míře i ti, kteří od prezidenta politickou neutralitu nevyžadují.

 

Pramen: STEM, Trendy 2/2003

Pramen: STEM, Trendy 02/2003

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
instituce, prezident, volba prezidenta