Požadavek veřejnosti na přímou volbu prezidenta sílí

Informace z výzkumu Trendy 2/2003

Požadavek veřejnosti na přímou volbu prezidenta sílí

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. – 10. února 2003. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1422 občanů.

V tomto týdnu proběhne třetí pokus českého parlamentu zvolit nástupce Václava Havla. Z politických kruhů zaznívá varování: pokud se nepodaří nástupce vybrat v třetím kole, bude nutné změnit ústavu ve prospěch přímé volby prezidenta. Taková změna by byla po vůli i české veřejnosti. Ta má již delší dobu jasný názor. Více jak 80 % Čechů se domnívá od roku 1998, že by u nás měl být prezident volen přímo, hlasováním všech občanů. Po předchozích neúspěšných dvou kolech prezidentské volby, se v únoru počet lidí preferujících přímou volbu prezidenta, zvýšil až k hranici 90 %. Nejedná se o dočasnou reakci na současný stav, ale o postupně sílící přesvědčení. Od září 1998 se podíl rozhodných zastánců přímé volby prezidenta (odpovědi „určitě ano“) zvýšil o 13 procentních bodů.

„Myslíte si, že prezident by měl být v naší republice volen přímo,
hlasováním všech občanů?“ (%)

  98/09 99/09 01/11 02/09 03/02
Určitě ano 45 48 50 52 58
Spíše ano 32 34 32 33 30
Spíše ne 17 13 14 11 9
Určitě ne 6 5 4 4 3

Pramen: STEM, Trendy 1998-2003

Na požadavku přímé volby prezidenta se shodují stejnou měrou všechny skupiny obyvatel. Voliči KSČM jsou poněkud častěji pro přímou volbu prezidenta než voliči jiných stran. Mezi stoupenci KDU-ČSL je méně těch, kteří s přímou volbou souhlasí, než mezi stoupenci jiných stran.

Od roku 1998 je požadavek přímé volby podmíněn politickou neutralitou prezidenta. Ještě v září loňského roku byli pro přímou volbu prezidenta častěji lidé, kteří od prezidenta očekávají také nadstranickost a politickou nezaujatost. V aktuálním únorovém výzkumu přímou volbu prezidenta požadují ve zvýšené míře i ti, kteří od prezidenta politickou neutralitu nevyžadují.


 

Pramen: STEM, Trendy 2/2003

Pramen: STEM, Trendy 02/2003

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text