Naše zjištění
21. 2. 2007

Povolební vyjednávání – STRANY

Reflexe povolebního vyjednávání ukázala, že zatímco na začátku podzimu byla ODS hodnocena jen o něco lépe než ČSSD, „konečný účet“ přinesl jednoznačně lepší hodnocení Občanské demokratické straně. Na začátku února se nejvíce lidí (vždy zhruba čtyři z deseti) shodlo na tom, že nejlépe si v povolebních jednáních vedla ODS (39 %) a nejhůře ČSSD (41 %).

Informace z výzkumu STEM Trendy 02/2007

 


NEJLEPŠÍ HODNOCENÍ ZA SVÉ TAKTIZOVÁNÍ SKLIDILA ODS.

V PRŮBĚHU POVOLEBNÍCH VYJEDNÁVÁNÍ SVÉ BODY ZÍSKALA PŘEDEVŠÍM NA ÚKOR ČSSD.

 


Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. – 8. února 2007. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1222 respondentů.

Reflexe povolebního vyjednávání ukázala, že zatímco na začátku podzimu byla ODS hodnocena jen o něco lépe než ČSSD, „konečný účet“ přinesl jednoznačně lepší hodnocení Občanské demokratické straně. Na začátku února se nejvíce lidí (vždy zhruba čtyři z deseti) shodlo na tom, že nejlépe si v povolebních jednáních vedla ODS (39 %) a nejhůře ČSSD (41 %). Výzkum dále ukázal, že druhou nejsilnější stranu ČSSD jako nejlepšího vyjednavače zhodnotila jedna pětina občanů (21 %) a další pětina uvedla Stranu zelených (20 %). Ti si totiž získali sympatie i mimo svůj elektorát a jen 8 % je označilo za nejhoršího vyjednavače. Hodnocení KSČM nedoznalo v průběhu hodnocení žádných výkyvů a ukazuje na existenci dvou zhruba stejně silných názorových „táborů“ (v obou případech kolem 12 %). V očích jednoho z nich se v povolebních jednání chovali nejlépe ze všech, v očích druhých nejhůře. Nelichotivé skóre získala KDU-ČSL, protože podobně jako v případě ČSSD ji lidé častěji považovali za nejhoršího vyjednavače (14 %) než za nejlepšího (7 %). Únorový závěrečný výsledek je přitom podstatně lepší než na konci léta, kdy za snahu získat podíl na vládě spoluprací s Jiřím Paroubkem sklidila ostrou kritiku. Jako nejhorší vyjednavač se tenkrát zapsala u každého čtvrtého občana.

 

 


 

Pramen: STEM, Trendy 02/2007, 1222 respondentů

 

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politické strany, vláda, volby