Naše zjištění
21. 2. 2007

Povolební vyjednávání – OSOBNOSTI

Výzkumy STEM se průběhu posledního půl roku několikrát věnovaly hodnocení povolebního vyjednávání. Šetření z počátku února uzavřelo pohled veřejnosti celkovou rekapitulací. Vedle hodnocení chování stran, které bylo zveřejněno v samostatné tiskové informaci, byli lidé dotázáni i na jednotlivé aktéry v osobách předsedů stran a prezidenta republiky (viz graf na následující stránce).


Informace z výzkumu STEM Trendy 02/2007

 Nejlépe si v průběhu vyjednávání  o sestavení vlády vedli Václav Klaus a Martin Bursík


Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. – 8. února 2007. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1222 respondentů.

Výzkumy STEM se průběhu posledního půl roku několikrát věnovaly hodnocení povolebního vyjednávání. Šetření z počátku února uzavřelo pohled veřejnosti celkovou rekapitulací. Vedle hodnocení chování stran, které bylo zveřejněno v samostatné tiskové informaci, byli lidé dotázáni i na jednotlivé aktéry v osobách předsedů stran a prezidenta republiky (viz graf na následující stránce).

Dlouhodobě příznivá hodnocení prezidenta se projevila i v případě vnímání jeho chování v průběhu vyjednávání o sestavení vlády. Lidé oceňují ze všech osobností nejlépe právě jeho. Sedm z deseti občanů (69 %) odpovědělo, že se zachoval dobře. Ze všech předsedů parlamentních stran si převažující sympatie získal pouze Martin Bursík, kterého pozitivně hodnotilo šest lidí z deseti (58 %).

Všichni ostatní předsedové (vyjma Jiřího Čunka) se častěji podle občanů zachovali špatně než dobře. Nejvýraznější je tento nepříznivé posouzení v případě Miroslava Kalouska, Vojtěcha Filipa a Jiřího Paroubka. Všechny tři hodnotila příznivě jen zhruba třetina lidí. Relativně nejlépe dopadl z této trojice předseda KSČM, u nějž byl poměr mezi pozitivním a negativním hodnocením 37 % ku 55 %.  Předsedu ČSSD a bývalého předsedu lidovecké strany hodnotily nepříznivě téměř dvě třetiny lidí. Nejkritičtěji se veřejnost staví k chování sociálně demokratického předsedy. Ten si totiž „vysloužil“ největší podíl zcela nepříznivých hodnocení ze všech.

Lépe dopadli v očích občanů Mirek Topolánek a Jiří Čunek, který v průběhu vyjednávání převzal funkci předsedy strany. Hodnocení stávajícího předsedy lidovců je vyrovnané. Necelá polovina jej hodnotí pozitivně a druhá polovina negativně (47 % ku 47 %). U současného předsedy vlády Mirka Topolánka převažuje nepříznivé hodnocení nad příznivým (56 % ku 43 %).

Podrobnější analýza ukázala, že lépe bylo hodnoceno chování Martina Bursíka a Mirka Topolánka mladšími lidmi (do 44 let), zatímco starší dávali lepší hodnocení Jiřímu Paroubkovi a Vojtěchu Filipovi. Lidé s vysokoškolským vzděláním výrazně lépe ocenili Václava Klause a Martina Bursíka a podstatně častěji kritizovali Miroslava Kalouska.

Pramen: STEM, Trendy 02/2007, 1222 respondentů

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace, vláda, volby