Naše zjištění
26. 11. 2012

Považují Češi za důležitější členství v NATO nebo v EU

Členství v NATO se stává pro Čechy stále důležitější věcí. Podle 30 % lidí je vyšší prioritou než členství v Evropské unii. Větší důležitost členství v EU přiznává 22 % osob, podle ostatních (48 %) jsou obě členství stejně důležitá. Také hodnocení našeho členství v NATO je příznivější než hodnocení členství v Evropské unii, a to napříč celým politickým spektrem.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2012

VYDÁNO DNE 26. 11. 2012

ČLENSTVÍ V NATO JE PRO NÁS DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ ČLENSTVÍ V EU, MYSLÍ SI  STÁLE VÍCE ČECHŮ

Členství v NATO se stává pro Čechy stále důležitější věcí. Podle 30 % lidí je vyšší prioritou než členství v Evropské unii. Větší důležitost členství v EU přiznává 22 % osob, podle ostatních (48 %) jsou obě členství stejně důležitá. Také hodnocení našeho členství v NATO je příznivější než hodnocení členství v Evropské unii, a to napříč celým politickým spektrem.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 27. října – 5. listopadu 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1062 respondentů.

V době před vstupem Česka do EU a NATO i po vstupu České republiky do NATO (1998) byl vstup do Evropské unie častěji zmiňován jako významnější priorita než vstup do Aliance. V loňském roce se vedle takřka poloviny lidí, pro které je členství v obou institucích stejně důležité, vyrovnal i poměr priorit pro NATO a EU a letos poprvé je více těch, kteří staví výše členství v NATO (30 %) než těch, podle nichž je důležitější členství v EU (22 %).

Pramen: STEM, Trendy 1996-2012 (do vstupu do EU a NATO byl v otázce vstup)

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
členství, důležitost, Evropská unie, NATO