Naše zjištění
25. 10. 2010

Potřebnost a užitečnost odborů v našem státě

Aktuální hodnocení významu odborů je poměrně vysoké. Celkem tři čtvrtiny občanů se domnívají, že odbory jsou v našem státě potřebné a užitečné, přičemž pevné přesvědčení o tom vyjadřuje 32 %. Na druhé straně čtvrtina lidí o potřebnosti a užitečnosti odborů v ČR více či méně pochybuje.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2010

VYDÁNO DNE 25. 10. 2010

O POTŘEBNOSTI A UŽITEČNOSTI ODBORŮ JE PEVNĚ PŘESVĚDČENA TŘETINA VEŘEJNOSTI

Aktuální hodnocení  významu odborů je poměrně vysoké. Celkem tři čtvrtiny občanů se domnívají, že odbory jsou v našem státě potřebné a užitečné, přičemž pevné přesvědčení o tom vyjadřuje 32 %. Na druhé straně čtvrtina lidí o potřebnosti a užitečnosti odborů v ČR více či méně pochybuje. Příznivěji roli odborů hodnotí zejména nezaměstnaní a důchodci a dále lidé pracující v dělnických profesích a zaměstnanci ve veřejném sektoru.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.–9. 10. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1244 respondentů.

Společnost STEM dlouhodobě sleduje veřejné mínění české veřejnosti o odborech. Nové výsledky ukazují, že třetina občanů je pevně přesvědčena o potřebnosti a užitečnosti odborů v našem státě a dalších 43 % se k tomuto názoru přiklání. Čtvrtina lidí o potřebnosti a užitečnosti odborů v našem státě pochybuje.  

Pramen: STEM, Trendy 10/2010, 1244 respondentů

Ke konkrétní otázce vnímání užitečnosti a potřebnosti odborů se STEM nyní vrátil po osmi letech. Z časové řady údajů vyplývá, že současné hodnocení role a významu odborů je poměrně vysoké. Na podobné úrovni se pohybovalo už ve druhé polovině 90. let, i když s výkyvy a s největším zaznamenaným poklesem v roce 1999.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
odbory, vláda