Naše zjištění
18. 4. 2008

Postojeh občanů k dalšímu omezování kouření na veřejnosti

Kouření na veřejnosti by se podle občanů mělo dále omezovat, lidé by podporovali především zákon, který by v restauracích nařídil vybudovat pevné zdi oddělující kuřácké a nekuřácké prostory. Většina lidí (57 %) by však podporovala ještě radikálnější řešení – úplný zákaz kouření ve všech veřejných prostorách včetně restaurací, kaváren a diskoték.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 4/2008

 


VĚTŠINA ČECHŮ SOUHLASÍ S DALŠÍM OMEZOVÁNÍM KOUŘENÍ NA VEŘEJNOSTI.

 


Kouření na veřejnosti by se podle občanů mělo dále omezovat, lidé by podporovali především zákon, který by v restauracích nařídil vybudovat pevné zdi oddělující kuřácké a nekuřácké prostory. Většina lidí (57 %) by však podporovala ještě radikálnější řešení – úplný zákaz kouření ve všech veřejných prostorách včetně restaurací, kaváren a diskoték. Podpora těmto omezením vychází mimo jiné z toho, že v české společnosti převažují nekuřáci (69 % lidí), z nichž přibližně polovinu tvoří odpůrci kouření. Nejvíce odpůrců kouření je mezi ženami, vysokoškolsky vzdělanými lidmi a osobami staršími 60 let.

 

 

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. dubna 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1341 občanů ČR.

 


Ve výzkumu, který probíhal na počátku dubna, se společnost STEM zaměřila také na problematiku kouření. Zjišťovala, jak jsou v české populaci zastoupeni kuřáci a nekuřáci, a také to, jaké postoje zastávají lidé k zákazu kouření na veřejnosti a jakou podporu by mělo přijetí zákona, který by zcela zakázal kouření ve všech veřejných prostorách včetně restaurací, kaváren a podobných podniků.

 

Výsledky výzkumu ukazují, že v české společnosti převažují nekuřáci (69 % lidí). Nekuřáky můžeme rozdělit na dvě přibližně stejně početné skupiny: na odpůrce kouření (v celé populaci jsou zastoupeni 36 %) a na osoby, které se označují jako tolerantní nekuřáci (v celé populaci jsou zastoupeny 33 %). Kuřáků je přibližně třetina (31 %), většina z nich se označuje za kuřáky ohleduplné a 7 % lidí se přiznalo, že patří mezi vášnivé kuřáky.

 


Pokud se podíváme na skladbu kuřáků a nekuřáků podrobněji, vidíme, že nejvíce odpůrců kouření je mezi ženami, lidmi staršími 60 let a osobami s vysokoškolským vzděláním. Podíl tolerantních nekuřáků se v rámci různých sociodemografických skupin obyvatel příliš nemění, kuřáků je o něco více mezi muži, lidmi s nižším stupněm vzdělání (základní vzdělání, vyučeni), mladými lidmi do 29 let a nebo občany ve věku 45 – 59 let.

 


Dvě třetiny lidí se domnívají, že kouření na veřejnosti by se mělo dále omezovat, třetina občanů dokonce tento názor zastává pevně. Zřejmě příliš nepřekvapí, že pro další omezování kouření jsou především lidé, kteří se označují za odpůrce kouření (91 % z nich), tento postoj zastává i výrazná většina tzv. tolerantních nekuřáků (71 %). Mezi kuřáky je názor o omezování kouření na veřejnosti logicky v menšině. Důležité je však poznamenat, že pro omezování kouření na veřejnosti je třetina (31 %) tzv. ohleduplných kuřáků a přibližně čtvrtina (22 %) náruživých kuřáků.

 


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
Kouření