Naše zjištění
6. 1. 2009

Postoje veřejnosti vůči KSČM

Silně či mírně odmítavé postoje ke KSČM jsme zaznamenali mezi 58 % občany. Největší skupinu zastupují v populaci lidé, sdílející přesvědčení, že současné postoje uplatňované vůči KSČM mají být zachovány i v budoucnosti (44 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2008

V ČESKÉ SPOLEČNOSTI MÍRNĚ PŘEVLÁDAJÍ PROTIKOMUNISTICKÉ POSTOJE. NAOPAK ODSTRANIT SOUČASNÁ OMEZENÍ VŮČI KSČM SI PŘEJE TŘETINA LIDÍ, PŘEDEVŠÍM DŮCHODCŮ.

Silně či mírně odmítavé postoje ke KSČM jsme zaznamenali mezi 58 % občany. Největší skupinu zastupují v populaci lidé, sdílející přesvědčení, že současné postoje uplatňované vůči KSČM mají být zachovány i v budoucnosti (44 %). Polovina občanů (51 %) by chtěla vliv komunistické strany na českou společnost zásadním způsobem omezit a téměř dvě třetiny lidí (59 %) si nepřejí, aby se představitelé této strany dostali do vrcholných státních funkcí. Prokomunistické postoje vyjadřuje více než třetina lidí (36 %), většinou lidé nad 60 let, a tudíž především důchodci.

Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 1.–8. prosince 2008 na rozsáhlém reprezentativním souboru 1282 obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

Díky výsledku krajských voleb komunisté poprvé od roku 1989 získali pozice v některých krajských zastupitelstvech. V souvislosti s tím se v médiích objevily úvahy o důsledcích tohoto vývoje pro českou politiku a společnost a někteří komentátoři vyslovili obavy, že jde o prolomení rezervovaného postoje většiny české společnosti ke komunistické straně. Zajímalo nás proto, jaký je názor veřejnosti na budoucnost komunistické strany v české společnosti.

Postoje veřejnosti k tomu, jak by se společnost v blízké budoucnosti měla chovat ke komunistické straně, byly zjišťovány prostřednictvím dvou otázek:

„Vysoké funkce ve státních institucích by měly být otevřené i pro čelné představitele KSČM.“ (%)

Pramen: STEM, Trendy 2008/12, 1282 respondentů

Pokud jde o vstup komunistů do vedoucích funkcí ve státních institucích, tuto myšlenku odmítá 59 % lidí, přičemž jednoznačný nesouhlas vyjádřila necelá třetina občanů (31 %). Souhlasných výroků je podstatně méně – umožnit představitelům KSČM vstup od vysokých funkcí si přeje 41 % lidí, z toho jednoznačně pouze 15 %.

„Je třeba zásadním způsobem omezit vliv KSČM na život v naší společnosti.“ (%)

Pramen: STEM, Trendy 2008/12, 1282 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
KSČ, politická situace