Naše zjištění
24. 9. 2002

Postoje ke vstupu do EU dlouhodobě stabilní

Názory našich občanů na vstup České republiky do Evropské unie se z dlouhodobého pohledu nemění. Stoupenců vstupu je stále kolem 45 %, odpůrců méně než pětina. Ostatní lidé se nedokážou jednoznačně rozhodnout a jejich podíl neklesá. V referendu ke vstupu do EU by stoupenci vstupu zřejmě zvítězili s velkou převahou.

Informace z výzkumu Trendy 9/2002

Postoje ke vstupu do EU dlouhodobě stabilní

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-9. září  2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1282 občanů.

Senát schválil návrh zákona o referendu ke vstupu ČR do Evropské unie a vyšel tak vstříc požadavku veřejnosti, která možnost rozhodnout o vstupu do Evropské unie v referendu považuje za nutnou podmínku integračního procesu. Požadavek referenda je nyní v české veřejnosti silnější než v předchozích letech (v roce 1996 referendum požadovalo 73%, nyní je to 89%).

Ochota zúčastnit se referenda o vstupu do Evropské unie je dlouhodobě stabilní a poměrně vysoká. Podle zářijového výzkumu by se referenda zúčastnilo téměř 60% dotázaných občanů, 9% účast odmítá a 32% není dosud rozhodnuto. Ochotu zúčastnit se referenda významně častěji projevují lidé s vyšším vzděláním a členové dobře finančně a majetkově zajištěných domácností. Naopak výrazně nízká ochota k účasti je mezi lidmi se základním vzděláním.

Podíl stoupenců vstupu naší republiky do EU stabilně převyšuje podíl odpůrců vstupu, i když od posledního výzkumu v březnu letošního roku se podíl přívrženců integrace mírně snížil. Podíl odpůrců vstupu do EU se však nikterak nezměnil. Důležitým výsledkem zářijového výzkumu je skutečnost, že se nepotvrdil trend snižování počtu lidí, kteří dosud nejsou v otázce vstupu do EU rozhodnuti. Skupina nerozhodnutých tedy opět představuje téměř dvě pětiny populace. Žádnou změnu od minulých výzkumů neukazuje test skutečného referenda (bez varianty „nejsem rozhodnut/a“), zastánci vstupu by v referendu stále jednoznačně zvítězili. Z lidí, kteří uvedli, že se referenda zúčastní, by pro vstup do EU hlasovalo 78%, proti 22%. Výrazný podíl lidí hlasujících „ano“ je dán především tím, že značná část odpůrců EU by při referendu zůstala doma.

Podobně jako v předchozích výzkumech platí, že vstup do EU podporují výrazně častěji lidé mladší, vzdělanější, z domácností dobře finančně a majetkově zajištěných, studenti a podnikatelé. Naopak lidé s nižším vzděláním, chudší a především lidé starší 60 let patří častěji mezi oponenty vstupu. Ze sociálně ekonomické podmíněnosti postojů k EU vyplývá i rozdílnost názorů voličů jednotlivých politických stran. Se vstupem do EU souhlasí především voliči ODS a Koalice, jednoznačně proti vstupu jsou voliči KSČM. V táboře voličů ČSSD není situace tak jednoznačná.

„Myslíte si, že o vstupu naší republiky do Evropské unie by mělo být rozhodnuto v referendu, ve všelidovém hlasování?“

  96/03 97/04 99/04 00/03 00/10 01/03 02/09
 Určitě ano 40 % 36 % 38 % 40 % 43 % 47 % 54 %
 Spíše ano 33 % 31 % 33 % 35 % 34 % 31 % 35 %
 Spíše ne 20 % 22 % 21 % 18 % 16 % 17 % 8 %
 Určitě ne  7 % 11 %  8 %  7 % 7 % 5 % 3 %

Pramen: STEM,  Trendy 1996-2002

Pramen: STEM, Trendy 1996-2002

Pramen: STEM, Trendy 1999-2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, referendum