Naše zjištění
29. 3. 2022

Postoj veřejnosti k předsednictví EU a k evropským tématům a prioritám

Necelý měsíc před ruským vpádem na Ukrajinu zjišťoval STEM pro Úřad vlády ČR, jak se česká veřejnost staví k blížícímu se předsednictví ČR Radě EU a jaké má představy o dalších evropských tématech.Povědomí o předsednictví průběžně roste, na začátku února o něm mělo alespoň hrubou představu 58 % lidí. Důvěra ve schopnost vlády předsednictví zvládnout a využít spíše stagnuje.

Necelý měsíc před ruským vpádem na Ukrajinu zjišťoval STEM pro Úřad vlády ČR, jak se česká veřejnost staví k blížícímu se předsednictví ČR Radě EU a jaké má představy o dalších evropských tématech.

Povědomí o předsednictví průběžně roste, na začátku února o něm mělo alespoň hrubou představu 58 % lidí. Důvěra ve schopnost vlády předsednictví zvládnout a využít spíše stagnuje. Za pozornost stojí vazba důvěry vládě a obecných politických preferencí; kdy ti, kteří vládě nejvíce důvěřovali v srpnu loňského roku, jsou nyní ke schopnostem (nové) vlády nejskeptičtější, a naopak.

Představám o tom, jaké by měla EU v blízké budoucnosti sledovat priority, dominovala na začátku února bezpečnostní a sociální témata doprovázená péčí o krajinu a přírodu. Z obecně málo preferované skupiny mezinárodních témat již tehdy vystupovala stabilizace situace na Ukrajině. Stále se však pohybovala kolem pomyslného středu žebříčku důležitosti.

V oblasti bezpečnosti považovali Češi za vysoce prioritní témata ochrany dětí, ochrany hranic před nelegální migrací a boj proti praní špinavých peněz. Relativně vysoko byla hodnocena také témata z jiných oblastí, která nesou určitý bezpečnostní aspekt. A u bezpečnostních a mezinárodních otázek česká veřejnost většinově podporuje společný postup na bázi Evropské unie. Podpora společného postupu je nejvyšší u potlačování terorismu (82 %), ale i u dalších mezinárodně-bezpečnostních otázek se pohybuje kolem dvou třetin.

Ekologická témata – kromě stálic v podobě ochrany lesů a krajiny – vystupují v podobě podpory zateplování a šetření (energiemi) v domácnostech a obecně formulovanou podporou obnovitelným zdrojů energie. Z konkrétní nabídky zdrojů energie má pak nejsilnější podporu jádro a nejslabší uhelné elektrárny.

U dopravní a energetické transformace akcentuje česká veřejnost zejména hrozbu jejich (negativních) sociálních dopadů. K souvisejícím možným pozitivním dopadům, jako je zlepšení ovzduší nebo rozvoj technologického pokroku, zůstává veřejnost převážně rezervovaná.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 28. ledna až 7. února 2022. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1017 respondentů v kombinaci online a telefonického dotazování (CAWI+CATI).

Podrobný přehled a závěry výzkumu najdete v kompletní zprávě STEM pro Úřad vlády ČR nebo v tiskové zprávě ÚV:

https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/predsednictvi-cr-v-rade-eu/aktuality/povedomi-o-ceskem-predsednictvi-nadale-stoupa–rezonuji-hlavne-bezpecnostni-otazky–tvrdi-posledni-pruzkum-stem-195179/

https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/predsednictvi-cr-v-rade-eu/aktuality/STEM_pro_UV_predsednictvi_EU_II_final.pdf

Sdílet

Evropská unie
EU, Evropská unie, postoj české veřejnosti, předsednictví EU