Naše zjištění
25. 4. 2013

Postoj veřejnosti k cizincům žijících na našem území

Nadpoloviční většina Čechů se domnívá, že ne každý člověk, který u nás žije, by měl mít právo získat české občanství. Postoj k právu cizinců získat české občanství souvisí s názorem na to, jak vážné bezpečnostní riziko představují pro nás cizinci pobývající v naší zemi. Téměř tři pětiny občanů hodnotí toto riziko jako „příliš velké“.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2013

VYDÁNO DNE 25. 4. 2013

POLOVINA OBČANŮ SI MYSLÍ, ŽE ČESKÁ VEŘEJNOST PŘISTUPUJE K CIZINCŮM S PŘEDSUDKY A ZAUJATĚ

Nadpoloviční většina Čechů se domnívá, že ne každý člověk, který u nás žije, by měl mít právo získat české občanství. Postoj k právu cizinců získat české občanství souvisí s názorem na to, jak vážné bezpečnostní riziko představují pro nás cizinci pobývající v naší zemi. Téměř tři pětiny občanů hodnotí toto riziko jako „příliš velké“. Názor na to, zda naši občané přistupují k cizím státním příslušníkům bez předsudků a zaujatosti, rozděluje veřejnost na dva početně vyrovnané tábory.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-9. 4. 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor

1009 respondentů.

STEM si dlouhodobě všímá vztahu našich občanů k lidem, kteří zde žijí, ale nemají naše občanství. Tři z pěti Čechů  (59 %) zastávají názor, že každý člověk žijící v České republice by neměl mít právo získat české občanství. S tím souvisí i skutečnost, že 57 % lidí spatřuje v cizích státních příslušnících pobývajících v ČR příliš velké riziko. V otázce, zda Češi přistupují ke skupině cizinců žijících v ČR bez přestupků a zaujatosti, je veřejnost rozdělena na dva téměř stejně velké tábory: 48 % míní, že ano, 52 %, že ne.

Názory na cizí státní příslušníky žijící v ČR

Pramen: STEM, Trendy 4/2013, 1009 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
cizinci, názor veřejnosti