Naše zjištění
16. 5. 2013

Postoj občanů ve výběru politických stran

Podíl lidí, kteří tvrdí, že si těžko vybírají politickou stranu, které by dali hlas, je stále vysoký (tři pětiny), i když se od loňského podzimu mírně snížil. Čtvrtina z těch, kteří v současnosti říkají, že si těžko vybírají stranu, dává v otázce, koho by volili, hlas ČSSD. Z jejích současných voličů tvoří takoví lidé polovinu.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2013

VYDÁNO DNE 16. 5. 2013

Z NABÍDKY POLITICKÝCH STRAN SI DNES TĚŽKO VYBEROU TŘI OBČANÉ Z PĚTI.

Podíl lidí, kteří tvrdí, že si těžko vybírají politickou stranu, které by dali hlas, je stále vysoký (tři pětiny), i když se od loňského podzimu mírně snížil. Čtvrtina z těch, kteří v současnosti říkají, že si těžko vybírají stranu, dává v otázce, koho by volili, hlas ČSSD. Z jejích současných voličů tvoří takoví lidé polovinu. Stejně vysoký podíl „obtížně hledajících“ má v řadách svých stoupenců TOP 09.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. až 9. dubna 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1009 respondentů.

Podíl lidí, kteří si jen těžko vybírají stranu, jíž by chtěli dát svůj hlas, je dlouhodobě vysoký, v současnosti dosahuje 60 %.

„Někteří lidé říkají, že si dnes těžko vyberou stranu, které by chtěli dát svůj hlas.

Patříte Vy osobně k těmto lidem?“

Pramen: STEM, Trendy 4/2013, 1009 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
občané, politické strany, volba