Naše zjištění
30. 1. 2001

Poslední rok druhého tisíciletí: obavy pomalu ustupují

Na počátku nového roku se STEM pravidelně ptá voličů na jejich převažující pocity z uplynulých dvanácti měsíců. Vývoj pocitů od roku 1993 velmi citlivě odráží celospolečenskou situaci. Podíl spokojených lidí převážil po úspěšném rozdělení federace a trval až do počátku roku 1997.

Na počátku nového roku se STEM pravidelně ptá voličů na jejich převažující pocity z uplynulých dvanácti měsíců. Vývoj pocitů od roku 1993 velmi citlivě odráží celospolečenskou situaci. Podíl spokojených lidí převážil po úspěšném rozdělení federace a trval až do počátku roku 1997. Období 1997-1999 charakterizuje převaha zklamaných, od roku 1998 se však trend začíná obracet a v současnosti je lidí spokojených a zklamaných z uplynulého roku zhruba stejně.

Informace z výzkumu Trendy 10/2001

Polovina našich občanů vzhlíží k příštím 12 měsícům s obavami

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-7. října 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1613 občanů.

Od roku 1996 STEM pravidelně vždy v říjnu pokládá občanům otázku, s jakými pocity očekávají nadcházejících 12 měsíců. Letošní průzkum byl proveden krátce po útocích teroristů na cíle ve Spojených státech a v průběhu odvetných úderů jednotek Spojených států a jejich spojenců v Afghánistánu. Tyto dramatické mezinárodní události poznamenaly náladu našich obyvatel.

Výsledky průzkumu z října 2001 silně připomínají léta ekonomických potíží českého státu a vleklé vnitropolitické krize (1997-1999). Téměř polovina lidí letos v říjnu uvedla, že příští rok očekává s obavami, dalších téměř třicet procent lidí pociťuje ve výhledu na příštích 12 měsíců nejistotu a pouze 23 % dotázaných vzhlíží k následujícímu roku s nadějemi. Skepse a obavy našich občanů mají však nyní jinou příčinu než ekonomické těžkosti či rozladění z vnitropolitické situace. Tyto problémy byly v loňském roce vcelku úspěšně  překonány. V současnosti se však objevil jiný silný důvod k obavám: hrozba teroristických útoků, světového konfliktu, zatažení naší země do války.

O tom, že příčinou zvýšených obav české veřejnosti z budoucího vývoje je mezinárodní konflikt a hrozba teroristických útoků (a samozřejmě i bezpečnostní, zdravotní a ekonomické důsledky, které mohou tyto události vyvolat), svědčí například výrazný rozdíl v očekáváních mužů a žen, který se projevuje vždy, jakmile je ohrožena bezpečnost, zdraví a životy lidí.

Nejméně obav z budoucnosti projevují jako tradičně lidé ve věku do 30 let (zejména studenti) a obecně lidé dobře situovaní, iniciativní a energičtí (například podnikatelé), osoby s vyšším vzděláním (maturitou nebo vysokou školou) a občané, kteří se řadí svou politickou orientací k pravici, tedy především stoupenci ODS. Obavy a nejistota jsou příznačné zejména pro nejstarší věkovou generaci a pro stoupence KSČM. Za zmínku stojí, že lidé, kteří sympatizují s ČSSD, jsou ve svých očekáváních mírně optimističtější než občané, kteří by dali ve volbách hlas KDU-ČSL.

Pramen: STEM, Trendy 1996-2001

Pramen: STEM, Trendy 10/2001

Pramen: STEM, Trendy 10/2001

Pramen: STEM, Trendy 10/2001, 4K – lidé, kteří v otevřené otázce na volenou stranu uvádějí „čtyřkoalice“

Pramen: STEM, Trendy 10/2001

Pramen: STEM, Trendy 10/2001

Sdílet

Domácí politika
pocity, vývoj společnosti