Poslání STEM

Ústav empirických výzkumů STEM byl založen proto, aby veřejná politika v ČR vycházela z dat, faktů a skutečných postojů české společnosti. Tedy nikoliv z mýtů či momentálních rozmarů. Věříme, že demokratický stát potřebuje pro svůj rozvoj kvalitní zpětnou vazbu od občanů, odborníků a médií.

STEM byl v roce 2015 transformován na neziskovou instituci a přímo navazuje na 26 let nepřetržitého zkoumání postojů ve Středisku empirických výzkumů. Našim posláním je skrze data, poradenství a informování občanů podporovat demokratickou diskusi, ústavní a právní stát a mezinárodní zakotvení ČR. Kromě běžné činnosti se proto díky prostředkům našich zakladatelů a podporovatelů zaměřujeme na tato témata:

Kvalita života a pocit štěstí

Politika a veškeré veřejné i soukromé aktivity v podstatě směřují k tomu, aby se zlepšovala kvalita života a pocit štěstí jednotlivce. STEM dlouhodobě sleduje faktory, které vedou ke štěstí a spokojenosti občanů, a pomáhá veřejným i soukromým institucím tyto potřeby naplňovat.

Tyto faktory a ukazatele se liší na úrovni jednotlivce (domácnosti), komunity (obec, městská část, firma) a státu. Roli rodiny, vztahů, sociální spravedlnosti, pocitu bezpečí, téma štěstí apod. jsme analyzovali např. s Univerzitou Karlovou, Sociologickým ústavem Akademie věd ČR nebo krajskými úřady.

Vztah k Evropě, EU, NATO a světu

STEM od roku 1992 sleduje průběžně postoje české společnosti k Evropě a EU. Podílel se na průzkumech a poradenství při vstupu ČR do Evropské unie (2003), realizoval dlouhodobé výzkumy ohledně NATO.

V současnosti zkoumá hlubší příčiny krize důvěry v EU, ekonomické souvislosti členství, mediální obraz EU a postoje elit. Připravuje k tématu podklady pro vládní i nevládní instituce, které se v tématu veřejně angažují.

Filantropie a občanská společnost

Zaměřujeme se také specificky na filantropii a dárcovství. Sledujeme téma například ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS), Nadací VIA a dalšími. Charitativní organizace také podporujeme skrze naší vlastní pro bono činnost.

Kvalita demokracie a fungování veřejných institucí

STEM dlouhodobě sleduje postoje Čechů k demokratickým institucím a jejich fungování, především ve vlastním unikátním kontinuálním výzkumu TRENDY. Jsme přesvědčení, že rozhodování placené z veřejných prostředků by se mělo zakládat na objektivních podkladech a datech.

Z toho důvodu poskytujeme analýzy médiím a veřejným institucím a klademe důraz nejen na “nálady společnosti”, ale na také na skutečný přínos politických rozhodnutí.
Zajímá vás některé z témat? Zapojte se do našich projektů.

Dlouhodobě pracujeme na těchto tématech jen díky darům a podporovatelům. Podpořte i Vy téma, které je pro Vás důležité.