Naše zjištění
7. 6. 2006

POROVNÁNÍ PŘEDVOLEBNÍCH VÝZKUMŮ A VÝSLEDKŮ VOLEB

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ve dnech 2. – 3. 6. 2006 vyvolaly, jak bývá obvyklé, potřebu zejména některých novinářů a publicistů porovnat čísla, která přinesly předvolební výzkumy, s údaji o reálném chování voličů. Ani tentokrát se však tyto komparace neobešly bez nepřesností.

Tisková Informace společnosti STEM

5. 6. 2006

Porovnání předvolebních výzkumů a výsledků voleb 


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ve dnech 2. – 3. 6. 2006 vyvolaly, jak bývá obvyklé, potřebu zejména některých novinářů a publicistů porovnat čísla, která přinesly předvolební výzkumy, s údaji o reálném chování voličů. Ani tentokrát se však tyto komparace neobešly bez nepřesností. Opět jsme svědky srovnávání procent hlasů získaných jednotlivými stranami nejen s volebními prognózami a voličskými preferencemi, ale i se stranickými preferencemi[1], jejichž hodnoty s výsledky voleb srovnávat vůbec nelze. Závěry z takovýchto komparací, poukazující na kvalitu provedených výzkumů a také celkové práce výzkumných agentur, jsou pak nutně zavádějící.

Společnost STEM před letošními volbami do sněmovny nezveřejňovala žádnou prognózu výsledků voleb a standardně nepublikuje ani voličské preference. Poslední publikované údaje se týkaly stranických preferencí, zjištěných v první dekádě května, tedy měsíc před volbami. Pokud budeme chtít tento výzkum srovnat s výsledky voleb, musíme pracovat s voličskými preferencemi, očištěnými od respondentů, kteří nebyli rozhodnuti, kterou stranu zvolí. Tento údaj je vyvěšen na webových stránkách STEM (www.stem.cz) v sekci FAQ.

V následující tabulce a v grafu uvádíme přehled voličských preferencí a volebních prognóz renomovaných agentur, zveřejněných v posledních dvou týdnech před volbami. Všechny tyto údaje, spolu s voličskými preferencemi STEM vycházejícími z květnového šetření[2], podrobujeme srovnání se skutečnými volebními výsledky.

Z porovnání je rovněž zřejmé, že většina výzkumných agentur v květnu správně určila vítěze voleb (výsledek Factum Invenio byl vyrovnaný), upozornila na těsný odstup dvou nejsilnějších stran (s výjimkou SC&C) a předpověděla vstup nové strany do sněmovny. Pouze ojediněle se podařilo stanovit výsledek dvou nejsilnějších stran nad úrovní 30 % (STEM), výsledek Strany zelených jako slabší než KDU-ČSL (Factum Invenio) a signalizovat výrazně slabší výsledek KSČM než v minulých volbách (SC&C). 


Další informace naleznete v pdf souboru.

 


[1] Podle dohody sdružení výzkumných agentur SIMAR jsou jednotlivé druhy výstupů z výzkumů preferencí definovány následovně:  

Volební prognóza je odhad skutečného výsledku voleb, založený na různých zdrojích informací. Součet 100 % tvoří předpokládaní skuteční voliči jednotlivých stran. 

Voličské preference znamenají podíly osob, preferujících určitou politickou stranu, ze souboru dotázaných, kteří svou účast u voleb nevyloučili. Součet 100 % tvoří příznivci stran a lidé, kteří v době realizace výzkumu nevěděli, ke které straně se přiklonit. 

Stranické preference jsou podíly osob, které preferují určitou stranu, ze souboru všech oprávněných voličů. Součet 100 % tvoří příznivci jednotlivých stran, lidé, kteří hodlají volit, ale zatím nevědí, koho, a také lidé, kteří volit nechtějí. 

[2] Publikované květnové stranické preference STEM vypadaly následovně: ODS  26,7 %, ČSSD 25,2 %, KSČM 13,0 %, SZ 7,1 %, KDU-ČSL 5,4 %, ostatní 2,9 %, nerozhodní 8,4 %, žádná strana 11,3 %.

 

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
politické strany, volby