Naše zjištění
8. 6. 2006

Porovnání předvolebních výzkumů a výsledků voleb – oprava

Dne 5. 6. 2006 vydala společnost STEM tiskovou informaci vycházející z porovnání předvolebních výzkumů preferencí a volebních prognóz s výsledky voleb. Vzhledem k neúplným publikovaným informacím o výzkumu SC&C provedeném pro MF DNES ve dnech 25. – 26. 5. 2006 a zveřejněném jako „volební prognóza“ byly v této tiskové informaci prezentovány údaje z tohoto šetření nesprávně.

Tisková Informace společnosti STEM – oprava

 

8. 6. 2006

 

 Porovnání předvolebních výzkumů a výsledků voleb

 

 

 

 


Dne 5. 6. 2006 vydala společnost STEM tiskovou informaci vycházející z porovnání předvolebních výzkumů preferencí a volebních prognóz s výsledky voleb. Vzhledem k neúplným publikovaným informacím o výzkumu SC&C provedeném pro MF DNES ve dnech 25. – 26. 5. 2006 a zveřejněném jako „volební prognóza“ byly v této tiskové informaci prezentovány údaje z tohoto šetření nesprávně. V kategorii „Ostatní strany“ byl uveden údaj, který v sobě kromě preferencí ostatních stran zahrnoval i podíl odpovědí „Nevím“. Společnost STEM se za mylná čísla omlouvá.

 

 

Zároveň je však tento případ jasnou ukázkou nepřesného, nedbalého informování o výsledcích předvolebních výzkumů v médiích. Ve zprávě na  idnes.cz, v níž se hovoří o „volební prognóze“ SC&C pro MF DNES, není uvedeno procento odpovědí „Nevím“.[1] Vzhledem k tomu, že ve zprávě se píše o volební prognóze, bylo oprávněné se domnívat, že jde o údaj srovnatelný s reálným výsledkem voleb. Podle dohody firem provádějících volební průzkumy, uzavřené na půdě sdružení výzkumných agentur SIMAR, je volební prognóza odhadem skutečného výsledku voleb, tzn., že 100 % tvoří předpokládaní skuteční voliči stran a tento údaj neobsahuje nerozhodné voliče. Přesvědčení o tom, že jde o takovouto prognózu, podporuje i dikce zprávy („ODS by měla získat 30,8 procenta hlasů, …“ atd.). Z uvedeného terminologického nedorozumění a neúplně publikované zprávy tedy vyplynulo nesprávné uvedení výsledků SC&C v naší tiskové informaci.

 

 
V následující tabulce a v grafu uvádíme opravený přehled voličských preferencí (přepočtených bez odpovědí „Nevím“) a volebních prognóz renomovaných agentur, zveřejněných v posledních dvou týdnech před volbami. Všechny tyto údaje[2], vč. preferencí STEM vycházejících z květnového šetření[3], podrobujeme srovnání se skutečnými volebními výsledky.

 

 

Z porovnání je zřejmé, že všechny výzkumné agentury v květnu předpověděly vstup nové strany do sněmovny a většina správně určila vítěze voleb (výsledek Factum Invenio byl vyrovnaný) a upozornila na těsný odstup dvou nejsilnějších stran (s výjimkou SC&C). Pouze ojediněle se podařilo stanovit výsledek obou nejsilnějších stran nad úrovní 30 % (STEM), výsledek Strany zelených jako slabší než KDU-ČSL (Factum Invenio) a signalizovat horší výsledek KSČM než v minulých volbách (SC&C).

 

 


(Další informace naleznete v pdf. souboru)

 

 

 

 


[1]  Citace zprávy: „Poslední volební prognóza před letošními parlamentními volbami ukazuje na vítězství Občanské demokratické strany před ČSSD, komunisty, zelenými a lidovci. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu voličských preferencí, který pro pondělní vydání MF DNES provedla agentura SC&C. ODS by měla získat 30,8 procenta hlasů, ČSSD 24,2 procenta, KSČM 12,1 procenta, Strana zelených 8,6 procenta a KDU-ČSL 5,8 procenta hlasů. “

 

 


[2] V té podobě, jak jsou uvedeny v tabulce a grafu, byly zveřejněny pouze výsledky CVVM a Factum Invenio. V případě údajů za STEM a SC&C jde o přepočty z publikovaných preferencí.

 

 

[3] Zveřejněné květnové stranické preference STEM vypadaly následovně: ODS  26,7 %, ČSSD 25,2 %, KSČM 13,0 %, SZ 7,1 %, KDU-ČSL 5,4 %, ostatní 2,9 %, nerozhodní 8,4 %, žádná strana 11,3 %.

 

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
politické strany, volby