Naše zjištění
2. 11. 2018

Popularita stranických osobností v říjnu 2018

Andrej Babiš je i v říjnu nejlépe hodnoceným českým politikem. Zdá se, že určité oslabování jeho popularity, patrné v první polovině roku, se zastavilo. Přesto jeho osobnost stále rozděluje českou veřejnost na vyrovnané tábory sympatizantů a odpůrců. Druhé pořadí obsadil Ivan Bartoš. Na třetím místě v pořadí je Tomio Okamura.

Andrej Babiš je i v říjnu nejlépe hodnoceným českým politikem. Zdá se, že určité oslabování jeho popularity, patrné v první polovině roku, se zastavilo. Přesto jeho osobnost stále rozděluje českou veřejnost na vyrovnané tábory sympatizantů a odpůrců. Druhé pořadí obsadil Ivan Bartoš. Na třetím místě v pořadí je Tomio Okamura. Z řadových členů vlády jsou nejlépe hodnoceni její členové se zkušeností již z působení ve vládě premiéra Sobotky: Dan Ťok a Richard Brabec. U většiny nových členů vlády (nikterak překvapivě) zjišťujeme vysoký podíl lidí, kteří současné ministry a ministryně zatím neznají.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 9. až 24. října 2018. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1011 respondentů. Na výzkumu pracovalo 224 tazatelů (PAPI, CAPI). Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

Do říjnového výzkumu politických osobností byli zařazeni všichni členové vlády a také předsedové parlamentních stran. Názory na řadu současných ministrů a ministryň jsou v průzkumu STEM zjišťovány poprvé od jejich jmenování. Ukazuje se, že míra jejich znalosti veřejností je v mnoha případech zatím velmi nízká.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš je stále nejlépe hodnoceným politikem, příznivě jej vidí polovina občanů, což je o něco více než v červnu tohoto roku (dodejme ovšem, že téměř polovina lidí premiéra naopak hodnotí negativně). S určitým odstupem druhým v pořadí je předseda Pirátů Ivan Bartoš, jehož popularita je rovněž mírně vyšší než v posledním průzkumu. Poměrně vyrovnané je postavení na dalších místech pomyslného žebříčku: třetí je předseda SPD Tomio Okamura, čtvrtý je ministr dopravy Dan Ťok, pátý je místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Na šestém místě jsou se shodným součtem podílu příznivých hodnocení ministryně financí Alena Schillerová a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v říjnu 2018

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 10/2018, 1011 respondentů

Z uvedeného grafu je patrné rozporné hodnocení Tomio Okamury. Na jedné straně jej na třetí místo žebříčku vyneslo spíše váhavé pozitivní hodnocení více než třetiny obyvatel, pro celou třetinu jiných obyvatel je však zcela nepřijatelný. Takto předsedu SPD veřejnost hodnotí dlouhodobě, v letošním roce je jeho hodnocení stabilní.

Nejvyšší podíl nepříznivých názorů zjišťujeme u předsedy KSČM Vojtěcha Filipa (v součtu „spíše“ + „zcela nepříznivý“ 66 %). Jeho hodnocení se navíc od června zhoršilo, podíl pozitivních názorů klesl o deset procentních bodů. Je možné, že svou roli v této změně může hrát spolupráce s hnutím ANO a ČSSD na půdě Poslanecké sněmovny.

Z členů vlády (ponecháme-li stranou premiéra Babiše) mají nejvyšší podíl příznivých hodnocení ministr dopravy Dan Ťok a ministr životního prostředí Richard Brabec, u nichž však musíme vzít v úvahu, že nejsou „nováčky“ na ministerských postech a veřejnost je již delší dobu zná (a tedy hodnotí). V případě ministryně financí A. Schillerové a ministra zdravotnictví A. Vojtěcha je patrný potenciál pro příznivé hodnocení. Již nyní je pozitivně vnímá zhruba třetina, resp. čtvrtina veřejnosti, přičemž ale zhruba polovina dotázaných je zatím nezná. Další ministry a ministryně Babišovy vlády nezná více než polovina veřejnosti. Nejméně známý je ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (68 % lidí jej nezná) a ministryně průmyslu Marta Nováková (67 %). Pro další ministry a ministryně platí, že je pozitivně vnímá jen o něco více než desetina dotázaných (a negativní hodnocení tak celkem jasně převažují nad pozitivními): patří sem ministr obrany L. Metnar, ministr zemědělství M. Toman, ministr školství R. Plaga, ministr zahraničních věcí
T. Petříček, ministr kultury A. Staněk.

Zaměřme se nyní na předsedy opozičních stran. Hodnocení předsedů Pirátů, SPD a KSČM jsme uvedli výše. Předsedu ČSSD Jana Hamáčka, předsedu KDU-ČSL Pavla Bělobrádka a předsedu ODS Petra Fialu hodnotí pozitivně necelá třetina respondentů. Zhruba čtvrtina lidí má pozitivní názor na lídra hnutí STAN Petra Gazdíka (stále jej ovšem čtvrtina dotázaných nezná). Čtvrtina občanů příznivě hodnotí předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila, jeho postavení se od června 2018 jen mírně zhoršilo.

Stručně ještě zmíníme, jak si stojí předsedové největších stran u různých skupin obyvatel. Uvnitř obcí příznivců vlastní strany má nejpevnější podporu T. Okamura, následován I. Bartošem a A. Babišem. Výrazně nejslabší postavení mezi příznivci vlastní strany má J. Hamáček.

Pro A. Babiše je důležitá podpora v menších obcích a u starších občanů. U I. Bartoše je tomu přesně naopak. Také Petr Fiala získává podporu spíše ve větších městech, a to především mezi lidmi středního věku. Jeho hodnocení se zlepšuje s výší vzdělání respondenta. Nepřekvapí, že představitelé levice, J. Hamáček a zvláště V. Filip, jsou závislí na podpoře nejstarší věkové skupiny. Zatímco ocenění V. Filipa s výší vzdělání výrazně klesá, J. Hamáček dosahuje u různých vzdělanostních skupin obdobného hodnocení. Tomio Okamura je slabě hodnocen mezi občany s vysokoškolským vzděláním. Možná překvapí, že je o něco lépe přijímán mezi ženami než mezi muži, jinak z hlediska dalších sociodemografických hledisek nemá specifický profil.

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+, žlutý sloupec),

v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (šedý sloupec označený „?“)

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili. Pořadí politiků v žebříčku je dáno procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení a známostí politika.

Pramen: STEM, Trendy 2015-2018

Sdílet

Popularita politiků
popularita, popularita politiků