Popularita stranických osobností v červnu 2018

Andrej Babiš byl v červnu nejlépe hodnoceným českým politikem, ztratil však většinovou podporu. Zdá se, že popularitu politických osobností ovlivnil složitý proces sestavování vlády. Na druhé místo se tak dostal Jaroslav Faltýnek, který jako vyjednavač měl v médiích velký prostor. Výrazně uspěl na třetím místě Ivan Bartoš. Na čtvrtém místě zůstává Tomio Okamura, jeho popularita však v dlouhodobém pohledu mírně klesá.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 13. až 27. června 2018. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1007 respondentů. Na výzkumu pracovalo 161 tazatelů STEM (PAPI) a 92 tazatelů STEM/MARK (CAPI). Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

Do červnového výzkumu politických osobností byli zařazeni předsedové parlamentních stran, první místopředsedové těchto stran a zároveň předsedové poslaneckých klubů.

Oproti minulým šetřením se vrcholní zástupci stran proměnili a mnozí z nich teprve sbírají první body. Celkově lze říci, že popularita politických osobností je nevalná. V současné době nemáme žádné „politické hvězdy“, které by pozitivně oceňovala většina našich obyvatel.

Na čelném místě žebříčku popularity zůstává předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš. Jeho popularita se dostala těsně pod padesát procent, což je jeho nejhorší výsledek od roku 2014. Patrným zvratem u něho nejspíše byla složitá cesta sestavování vlády. Svědčil by o tom fakt, že na druhé místo se dostal Jaroslav Faltýnek, který hrál významnou roli při vládním vyjednávání,
i když jej stále ještě nezná sedmina našich obyvatel.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v červnu 2018

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 6/2018, 1007 respondentů

Na třetím místě je předseda Pirátů Ivan Bartoš, jehož hodnocení je stejné jako v únorovém výzkumu. V kontextu předchozích výzkumů nepřekvapí, že na čtvrtém místě zůstává Tomio Okamura. Podíváme-li se na graf podrobněji, vidíme, že hodnocení T. Okamury je velmi rozporné: na jedné straně má tábor pevných příznivců, na druhé straně skupinu silných odpůrců. Jednoznačně odmítavý postoj vůči němu zastává třetina veřejnosti.

Nejhůře hodnoceným politikem však není Tomio Okamura, ale Miroslav Kalousek. Krajně nepříznivě jej vidí téměř 60 % naší populace. Poměrně vysoký podíl nepříznivých hodnocení zjišťujeme dále u předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka (63 % v součtu „zcela“ + „spíše nepříznivý názor“).

Politici podle nepříznivých hodnocení v červnu 2018

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle podílu odpovědí „velmi nepříznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 6/2018, 1007 respondentů

Žebříčky popularity bývají nespravedlivé vůči osobnostem, které jsou ve veřejnosti málo známé. Již jsme zmínili, že u nás nemáme politiky, u nichž by kladná hodnocení převyšovala hodnocení negativní. Doplňme proto naši informaci o výčet politiků, které nezná více než třetina našich obyvatel. Vidíme, že největší potenciál mají méně známí politikové STAN a Pirátů.

Koeficient přijatelnosti u méně známých politiků.

Pozn.: Zobrazeni kandidáti, které nezná více než třetina našich obyvatel. Koeficient přijatelnosti = aritmetický podíl příznivých hodnocení kandidáta ku nepříznivým x 100.

Pramen: STEM, Trendy 6/2018, 1007 respondentů

 

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+),

v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (sloupec označený „VI. ?“)

Poř. Osobnost 2014 2015 2016 2017 2018
I. V. X. I. V. XII. III. V. X. I. IV. II. VI.+ VI.?
1 A. Babiš 59 66 71 72 59 61 56 60 58 57 56 48 47 1
2 J. Faltýnek 31 34 33 32 29 29 31 33 32 32 35 33 38 14
3 I. Bartoš 36 36 8
4 T. Okamura 58 48 49 46 33 37 34 38 38 37 40 35 35 4
5 V. Filip 33 31 31 31 27 27 29 33 30 27 27 27 33 9
6 J. Hamáček 29 28 28 27 31 24 27 27 33 31 18
7 P. Fiala 23 22 22 19 18 21 19 24 21 20 23 25 30 15
8 J. Zimola 28 27
9 J. Pospíšil 41 24 28 23
10 P. Bělobrádek 31 36 39 40 39 35 36 36 35 34 34 27 28 10
11 M. Jurečka 24 24 31 33 33 32 31 35 31 32 36 28 27 22
12 P. Gazdík 25 26 22 23 21 30 31 33 30 24 27 22
13 J. Farský 20 23 38
14 J. Michálek 23 23 34
15 P. Kováčik 26 22 24 21 19 18 20 25 20 18 19 20 22 28
16 Z. Stanjura 16 20 34
17 J. Bartošek 18 34
18 J. Chvojka 13 15 15 17 41
19 V. Rakušan 14 17 50
20 O. Richterová 16 53
21 M.Pekarová-Adamová 16 43
22 R. Fiala 17 15 16 16 36
23 A. Udženija 7 10 9 8 10 15 39
24 P. Šimůnek 14 48
25 M. Kalousek 16 16 14 15 13 14 13 15 12 12 13 11 14 4

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili. Pořadí politiků v žebříčku je dáno procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení a známostí politika.

Pramen: STEM, Trendy 2014-2018