Naše zjištění
18. 9. 2007

Popularita politiků – září

První příčku žebříčku popularity zaujímá Pavel Bém, za ním jsou Bohuslav Sobotka a Martin Bursík. Vlasta Parkanová výrazně ztratila a klesla na čtvrté místo. Lídři opozice vesměs potvrdili své postavení, zatímco u některých politiků ODS, vč. premiéra Mirka Topolánka, došlo k poklesu popularity.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2007

POPULARITA POLITIKŮ:

ŽÁDNÉ ZMĚNY K LEPŠÍMU, V ČELE ŽEBŘÍČKU JE STÁLE PAVEL BÉM

První příčku žebříčku popularity zaujímá Pavel Bém, za ním jsou Bohuslav Sobotka a Martin Bursík. Vlasta Parkanová výrazně ztratila a klesla na čtvrté místo. Lídři opozice vesměs potvrdili své postavení, zatímco u některých politiků ODS, vč. premiéra Mirka Topolánka, došlo k poklesu popularity.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.  – 10.  září 2007. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1417 respondentů.

Nejpopulárnějším politikem je podle výsledků výzkumu 1. místopředseda ODS a pražský primátor Pavel Bém, na nějž mají příznivý názor tři pětiny občanů. Na druhé a třetí příčce jsou statutární místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka a předseda Strany zelených a místopředseda vlády Martin Bursík. Na čtvrté místo klesla místopředsedkyně KDU-ČSL a ministryně obrany Vlasta Parkanová. Těsně za ní jsou předseda ČSSD Jiří Paroubek a místopředseda téže strany Zdeněk Škromach.

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 9/2007, 1417 respondentů

Od posledního šetření, provedeného v červnu 2007, se u naprosté většiny dlouhodobě sledovaných politiků hodnocení podstatně nezměnilo nebo se zhoršilo.

Své dosavadní postavení potvrdili čelní představitelé opozice – J. Paroubek, B. Sobotka, Z. Škromach i V. Filip a J. Dolejš.

Představitelé ODS, kteří jsou členy vlády, zaznamenali v některých případech pokles – jde o M. Topolánka, P. Nečase, I. Langera a M. Římana. Popularita ostatních politiků ODS zůstává na stejné úrovni jako před prázdninami. Nezměnilo se ani hodnocení osobností KDU-ČSL (J. Čunek, C. Svoboda, M. Kalousek, R. Línek), výjimkou je jen už zmiňovaný pokles V. Parkanové. V případě politiků Strany zelených je jedinou změnou pokles příznivých hodnocení ministryně D. Stehlíkové.

Výsledky výzkumu opakovaně svědčí o tom, že veřejnost velmi málo zná některé místopředsedy parlamentních stran, kteří nevykonávají exekutivní funkci. Platí to o 1. místopředsedovi KDU-ČSL R. Línkovi i o místopředsedech ČSSD P. Víchovi a J. Vaňhové. V rámci celé ČR mnoho lidí nezná ani místopředsedu KDU-ČSL, jihomoravského hejtmana S. Juránka. Málo známí jsou i dva členové vlády – ministři A. Řebíček a V. Jehlička, které dosud nezná asi polovina občanů.

V následujícím grafu nabízíme pohled na vývoj popularity politických lídrů – předsedů parlamentních stran.

Pramen: STEM, Trendy 2006 – 2007

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
političtí představitelé, popularita