Naše zjištění
25. 9. 2006

Popularita politiků září 2006

Situace na české politické scéně po volbách do poslanecké sněmovny, zejména ta okolnost, že v době přípravy šetření nebyla dosud jmenována vláda, vedla k tomu, že do výzkumu byli tentokrát zařazeni především předsedové a místopředsedové, případně další člení představitelé politických stran, zastoupených ve sněmovně; kromě nového předsedy sněmovny M. Vlčka byl zařazen i předseda senátu P. Sobotka.

Informace z výzkumu STEM Trendy 9/2006

 POPULARITA POLITIKŮ: 
 Topolánek si polepšil, Paroubek klesl

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. – 8. září 2006. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1546 respondentů. 

Situace na české politické scéně po volbách do poslanecké sněmovny, zejména ta okolnost, že v době přípravy šetření nebyla dosud jmenována vláda, vedla k tomu, že do výzkumu byli tentokrát zařazeni především předsedové a místopředsedové, případně další člení představitelé politických stran, zastoupených ve sněmovně; kromě nového předsedy sněmovny M. Vlčka byl zařazen i předseda senátu P. Sobotka. Jak vyplývá z grafu, nejlépe hodnocena byla předsedkyně poslaneckého klubu KDU-ČSL V. Parkanová[1], na druhém místě se ocitl místopředseda ODS P. Bém, třetí je předseda Strany zelených M. Bursík, následován předsedou ODS M. Topolánkem a místopředsedou ČSSD B. Sobotkou.  

 

 

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“. 
Pramen: STEM, Trendy 09/2006, 1546 respondentů

 Pokud se podíváme na výsledky z hlediska časového vývoje, největší změnou od května t. r. je výrazný pokles popularity M. Kalouska. Spolu s ním zaznamenali snížení i další politici KDU-ČSL C. Svoboda a M. Šimonovský, změna se však téměř nedotkla J. Kasala. Zhoršilo se rovněž hodnocení čelných osobností ČSSD – předsedy strany J. Paroubka a místopředsedy B. Sobotky, jen minimální pokles přitom zaznamenal Z. Škromach. Veřejnost rovněž vidí – ve srovnání s obdobím před volbami do sněmovny – kritičtěji předsedu KSČM V. Filipa. 

Zlepšení zaznamenali především politici ODS. V případě P. Béma a P. Nečase jde o nevelkou změnu, M. Topolánek si polepšil výrazněji a podíl příznivých názorů na něj je nyní nejvyšší od března 2005. Mírně se zvedla popularita i předsedovi Strany zelených M. Bursíkovi. 

Výsledky výzkumu rovněž svědčí o tom, že řada čelných politiků parlamentních stran, zejména místopředsedů, je veřejnosti velmi málo známa. Platí to o bývalém místopředsedovi KDU-ČSL R. Línkovi, místopředsedech ČSSD P. Víchovi a J. Vaňhové a místopředsedkyních SZ D. Kuchtové a D. Stehlíkové. Málo známí jsou i předseda PSP ČR M. Vlček a jihomoravský hejtman a jedna z osobností, o níž se hovořilo v souvislosti s kandidaturou na předsednictví KDU-ČSL, S. Juránek. 

V následujícím grafu nabízíme pohled na vývoj popularity politických lídrů – předsedů parlamentních stran. (Vzhledem k situaci v KDU-ČSL nebyl zařazen lídr této strany.)  

Pramen: STEM, Trendy 2005 – 2006

Při podrobnějším pohledu na výzkumná data se opakovaně ukazuje, že popularita předsedů nejsilnějších stran je velmi vysoká uvnitř jejich vlastních elektorátů, ale výrazně slabší mezi sympatizanty ostatních stran. Zřetelné je to v současnosti zejména u předsedy KSČM V. Filipa, který je, vedle příznivců své strany, relativně dobře hodnocen pouze sympatizanty ČSSD (42 %). Předseda ODS M. Topolánek má ve své straně nyní větší popularitu než před volbami do sněmovny. Mezi příznivci ostatních stran ho hodnotí nejlépe sympatizanti Strany zelených (44 % kladných hodnocení), kriticky ho naopak vidí stoupenci levicových stran. Předseda ČSSD J. Paroubek se stejně jako před volbami těší nejen vysoké důvěře vlastního elektorátu, ale i značné popularitě u příznivců KSČM (66 %). Stoupenci ostatních stran ho hodnotí dosti kriticky. Relativně nejméně je stranickým hlediskem diferencováno hodnocení předsedy Strany zelených M. Bursíka. Příznivý názor na něj má více než polovina příznivců ODS a KDU-ČSL, třetina stoupenců ČSSD a čtvrtina sympatizantů KSČM. 

Pramen: STEM, Trendy 09/2006, 1546 respondentů

 


 

[1] Její popularitu potvrzuje i dlouhodobé sledování popularity poslanců v jejich volebních krajích ve výzkumech STEM. V roce 2005 byla z tohoto hlediska zcela nejlépe hodnocenou poslankyní.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
popularita