Naše zjištění
16. 10. 2006

Popularita politiků říjen 2006

Výzkum se soustředil na zachycení aktuální popularity čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Nebyli však do něj tentokrát zařazeni ti politici, u nichž se v zářijovém výzkumu ukázalo, že je většina občanů nezná. Jak vyplývá z grafu, nejlépe hodnocena byla opět předsedkyně poslaneckého klubu KDU-ČSL V. Parkanová, na druhém místě zůstává místopředseda ODS P. Bém, třetí je opět předseda Strany zelených M.

Informace z výzkumu STEM Trendy 10/2006

Nejoblíbenější je stále V. Parkanová

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 30. září – 6. října 2006. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1600 respondentů.

 Výzkum se soustředil na zachycení aktuální popularity čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Nebyli však do něj tentokrát zařazeni ti politici, u nichž se v zářijovém výzkumu ukázalo, že je většina občanů nezná.[1] Jak vyplývá z grafu, nejlépe hodnocena byla opět předsedkyně poslaneckého klubu KDU-ČSL V. Parkanová, na druhém místě zůstává místopředseda ODS P. Bém, třetí je opět předseda Strany zelených M. Bursík, následován místopředsedou ČSSD B. Sobotkou a předsedou vlády a ODS M. Topolánkem.  

 

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.
Pramen: STEM, Trendy 10/2006, 1600 respondentů

 Od září nedošlo v hodnocení politiků k podstatným změnám. Zlepšení zaznamenali pouze dva – V. Parkanová a M. Bursík. Zhoršení se tentokrát týká M. Topolánka, Z. Škromacha a J. Dolejše. Ve všech případech jde ale o změny, které nemají podstatný vliv na celkový obrázek popularity českých politiků ani nevypovídají o trendech v pohledu české veřejnosti na hlavní politické strany.

 V následujícím grafu nabízíme pohled na vývoj popularity politických lídrů – předsedů parlamentních stran. (Vzhledem k situaci v KDU-ČSL nebyl zařazen lídr této strany.) 

Pramen: STEM, Trendy 2005 – 2006

Při podrobnějším pohledu na výzkumná data se opakovaně ukazuje, že popularita předsedů nejsilnějších stran je velmi vysoká uvnitř jejich vlastních elektorátů, ale výrazně slabší mezi sympatizanty ostatních stran. Zřetelné je to v současnosti zejména u předsedy KSČM V. Filipa, který je, vedle příznivců své strany, relativně dobře hodnocen jen sympatizanty ČSSD (40 %). Předsedu ODS M. Topolánka kromě stoupenců ODS hodnotí nejlépe sympatizanti KDU-ČSL (44 % kladných hodnocení) a Strany zelených (42 %), kriticky ho naopak vidí stoupenci levicových stran. Předseda ČSSD J. Paroubek se těší nejen vysoké důvěře vlastního elektorátu, ale i značné popularitě u příznivců KSČM (59 %), stoupenci ostatních stran ho hodnotí stále dosti kriticky, i když pohled sympatizantů KDU-ČSL i SZ na něj je nyní poněkud vstřícnější než před měsícem. Relativně nejméně je stranickým hlediskem diferencováno hodnocení předsedy Strany zelených M. Bursíka. Příznivý názor na něj mají dvě třetiny příznivců ODS, asi polovina přívrženců KDU-ČSL, třetina stoupenců ČSSD a čtvrtina sympatizantů KSČM. 

Pramen: STEM, Trendy 10/2006, 1600 respondentů

 Následující tabulka přináší v klasickém žebříčku přehled o dlouhodobém vývoji popularity jednotlivých politiků.

 


[1] Šlo o D. Kuchtovou, M. Vlčka, S. Juránka, D. Stehlíkovou, J. Vaňhovou, P. Víchu a R. Línka.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
popularita