Naše zjištění
19. 11. 2009

Popularita politiků – listopad 2009

Mezi nejpopulárnější politiky se dále zařadili Lubomír Zaorálek, Michal Hašek a Miroslav Kalousek. Hodnocení všech dlouhodobě sledovaných osobností se od září zhoršilo nebo zůstalo na stejné úrovni, žádný z politiků nezaznamenal vzestup popularity. Výsledky tak odrážejí stav, kdy straničtí politici už několik měsíců nedisponují výkonnou mocí a přízni veřejnosti se těší přechodná „úřednická“ vláda. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2009 VYDÁNO DNE 19.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2009

VYDÁNO DNE 19. 11. 2009

POPULARITA STRANICKÝCH POLITIKŮ:

NA ČELE ŽEBŘÍČKU JE BOHUSLAV SOBOTKA, NÁSLEDOVÁN KARLEM SCHWARZENBERGEM.

 

Mezi nejpopulárnější politiky se dále zařadili Lubomír Zaorálek, Michal Hašek a Miroslav Kalousek. Hodnocení všech dlouhodobě sledovaných osobností se od září zhoršilo nebo zůstalo na stejné úrovni, žádný z politiků nezaznamenal vzestup popularity. Výsledky tak odrážejí stav, kdy straničtí politici už několik měsíců nedisponují výkonnou mocí a přízni veřejnosti se těší přechodná „úřednická“ vláda.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 31. října – 9. listopadu 2009. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1278 respondentů.

Listopadový výzkum popularity politiků se zaměřil na čelné přestavitele politických stran. Nepolitické osobnosti tvořící současnou vládu nebyly do zkoumání zahrnuty.

Výsledky celkově ukazují snížení popularity jednotlivých politiků, v některých případech nepochybné, v jiných pod úrovní statistické výběrové chyby. Podstatné také je, že u žádného ze sledovaných politiků nedošlo od zářijového šetření ke zvýšení podílu příznivého hodnocení. Lze tedy usuzovat, že celková nálada veřejnosti vůči stranickým politikům je poměrně chladná. Bezpochyby se v ní promítá současný stav, kdy politici přímo nedisponují exekutivní mocí.

Na prvních dvou příčkách žebříčku popularity českých politiků jsou stále dva muži, kteří pořadí vévodí v posledním roce. Jde o statutárního místopředsedu ČSSD a předsedu poslaneckého klubu této strany Bohuslava Sobotku a bývalého ministra zahraničních věcí a předsedu přípravného výboru TOP 09 Karla Schwarzenberga. Stojí za povšimnutí, že ani dva nejpopulárnější politikové v zemi nedosahují padesátiprocentní hranice oblíbenosti. Třetí místo tentokrát patří místopředsedovi poslanecké sněmovny za ČSSD Lubomíru Zaorálkovi. Za ním následují předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek (ČSSD), poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek, pražský primátor Pavel Bém (ODS) a místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach.

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 11/2009, 1278 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
politici, popularita